Cybersecurity woordenlijst – Termen die beginnen met C

Cybersecurity woordenlijst – Termen die beginnen met C

Ontdek de belangrijkste cybersecurity-termen die beginnen met de letter “C”. Van “Cloud computing” en “Cyber intelligence” tot “Cyberbullying” en “Cybersecurity audit”.

3 Termen die beginnen met C
3 Termen die beginnen met C

CAPTCHA

CAPTCHA staat voor “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart” en is een beveiligingsmaatregel om te voorkomen dat geautomatiseerde bots en spamrobots toegang krijgen tot websites en applicaties. Het is een test die kan worden gebruikt om te bepalen of een gebruiker menselijk is of niet, door middel van het oplossen van een eenvoudige puzzel of een uitdaging die voor computers moeilijker is dan voor mensen.

In het EngelsVoorbeeld
CAPTCHADe website vereist CAPTCHA om te voorkomen dat bots toegang krijgen tot de website en zo de veiligheid ervan in gevaar brengen.

Certificate Authority (CA)

Een Certificate Authority (CA) is een vertrouwde entiteit die digitale certificaten uitgeeft om de identiteit van een persoon, organisatie of apparaat te verifiëren. Het certificaat bevat een openbare sleutel die kan worden gebruikt om versleutelde communicatie met de houder van het certificaat te beveiligen. Een CA verifieert de identiteit van de aanvrager van het certificaat en zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde partijen toegang hebben tot de bijbehorende private sleutel.

In het EngelsVoorbeeld
Certificate Authority (CA)De Certificate Authority (CA) is verantwoordelijk voor het uitgeven van digitale certificaten om de identiteit van een website te verifiëren en een veilige verbinding te garanderen.

Cloud computing

Cloud computing is een model voor het leveren van on-demand toegang tot gedeelde computermiddelen, zoals servers, opslagruimte, toepassingen, services en netwerken, via het internet. In plaats van dure hardware en software aan te schaffen en te onderhouden, kunnen bedrijven gebruik maken van de schaalbaarheid en flexibiliteit van cloud computing om de kosten te verlagen en de efficiëntie te verbeteren.

In het EngelsVoorbeeld
Cloud computingHet bedrijf maakt gebruik van cloud computing om gegevens op te slaan en te delen, waardoor het gemakkelijker wordt om samen te werken en de kosten te verlagen.

Command and control server (C&C)

Een Command and Control Server (C&C) is een computer die wordt gebruikt om op afstand malware of botnets te beheren. Malware zoals virussen, Trojaanse paarden en botnets worden vaak gebruikt om toegang te krijgen tot computers, gevoelige informatie te stelen of andere schadelijke activiteiten uit te voeren.

In het EngelsVoorbeeld
Command and Control Server (C&C)De hacker gebruikt een Command and Control Server (C&C) om de malware te beheren en instructies te sturen naar geïnfecteerde computers.

Cookie

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op de computer of het apparaat van een gebruiker wanneer deze een website bezoekt. Het bevat informatie over de gebruiker, zoals de voorkeuren van de gebruiker, de browsergeschiedenis en andere gegevens die kunnen worden gebruikt om de gebruikerservaring op de website te verbeteren.

In het EngelsVoorbeeld
CookieDe website maakt gebruik van een cookie om de voorkeuren van de gebruiker op te slaan en de inhoud van de website aan te passen aan hun behoeften.

Cryptography

Cryptography is het proces van het beschermen van informatie door middel van versleuteling en decodering. Het is een essentieel onderdeel van informatiebeveiliging en wordt vaak gebruikt om gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, manipulatie en diefstal. Cryptografische technieken omvatten symmetrische en asymmetrische encryptie, hashing, digitale handtekeningen en sleutelbeheer.

In het EngelsVoorbeeld
CryptographyHet bedrijf gebruikt cryptography om gevoelige informatie te beschermen en ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben.

Cyberaanval

Een cyberaanval is een poging om computersystemen, netwerken, apparaten of gegevens te beschadigen, te manipuleren of ongeautoriseerd toegang te krijgen tot deze middelen. Cyberaanvallen kunnen verschillende vormen aannemen, zoals malware-infecties, phishing-aanvallen, DDoS-aanvallen, ransomware en social engineering.

In het EngelsVoorbeeld
Cyber attackHet bedrijf heeft te maken gehad met een ernstige cyberaanval, waarbij persoonlijke gegevens van klanten zijn gestolen en de systemen van het bedrijf zijn beschadigd.

Cybersecurity

Cybersecurity verwijst naar de praktijk van het beschermen van computersystemen, netwerken, mobiele apparaten, elektronische systemen, servers, gegevens en andere digitale activa tegen verschillende vormen van cyberdreigingen, zoals cyberaanvallen, malware, phishing, en datalekken. Het omvat ook het nemen van maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens en systemen te waarborgen.

In het EngelsVoorbeeld
CybersecurityHet bedrijf heeft een cybersecurity-beleid geïmplementeerd om de risico’s van cyberdreigingen te beperken en de bescherming van gegevens en systemen te verbeteren.

Cybercrime

Cybercrime verwijst naar criminele activiteiten die worden gepleegd met behulp van computer- en internettechnologieën, zoals hacking, malware, phishing, identiteitsdiefstal, online fraude en cyberstalking. Cybercrime kan worden gepleegd tegen individuen, bedrijven en overheidsinstanties en kan leiden tot verlies van gegevens, financiële schade en reputatieschade.

In het EngelsVoorbeeld
CybercrimeDe politie heeft een groep hackers gearresteerd die betrokken waren bij verschillende cybercrime-activiteiten, waaronder het stelen van gevoelige informatie en het afpersen van slachtoffers.

Cyber espionage

Cyber espionage is een vorm van cyberspionage waarbij hackers en andere kwaadwillende actoren gebruikmaken van computer- en internettechnologieën om vertrouwelijke informatie en gegevens te stelen van bedrijven, overheden en individuen. Het omvat het gebruik van geavanceerde hackingtechnieken, malware, phishing en social engineering om toegang te krijgen tot gevoelige informatie.

In het EngelsVoorbeeld
Cyber espionageDe overheid heeft gewaarschuwd voor een toename van cyber espionage-activiteiten door buitenlandse overheden die gericht zijn op het stelen van gevoelige informatie en technologie van bedrijven en overheidsinstanties.

Cyberoorlogvoering

Cyberoorlogvoering verwijst naar het gebruik van computer- en internettechnologieën om cyberaanvallen uit te voeren op militaire doelen, overheidsinstanties en kritieke infrastructuur. Het omvat het gebruik van geavanceerde hackingtechnieken, malware, phishing en social engineering om toegang te krijgen tot gevoelige informatie en om schade toe te brengen aan systemen.

In het EngelsVoorbeeld
CyberwarfareEr is bezorgdheid geuit over de toename van cyberoorlogvoering en de mogelijke impact op kritieke infrastructuren, zoals energiecentrales en waterzuiveringsinstallaties.

Cyberpesten

Cyberpesten, ook bekend als cyberbullying, is het gebruik van digitale technologieën, zoals sociale media, e-mail en sms, om anderen te intimideren, te bedreigen, te pesten of lastig te vallen. Het omvat het verspreiden van geruchten, het plaatsen van beledigende berichten en het stalken van slachtoffers online.

In het EngelsVoorbeeld
CyberbullyingHet slachtoffer heeft gemeld dat hij herhaaldelijk online werd lastiggevallen en geïntimideerd door een groep medestudenten, wat resulteerde in emotionele schade en angst. Dit is een duidelijk voorbeeld van cyberpesten.

Cyberverzekering

Cyberverzekering is een verzekering die bedrijven en individuen beschermt tegen financiële verliezen als gevolg van cyberaanvallen, gegevenslekken en andere cybergerelateerde risico’s. Het kan dekking bieden voor kosten zoals schadevergoeding, forensisch onderzoek, herstel van gegevens en crisismanagement.

In het EngelsVoorbeeld
Cyber insuranceEen bedrijf heeft een cyberverzekering afgesloten als onderdeel van hun risicobeheerstrategie om zich te beschermen tegen de financiële gevolgen van cyberaanvallen en gegevenslekken.

Cyberaansprakelijkheid

Cyberaansprakelijkheid is de juridische verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van cyberaanvallen, gegevenslekken en andere cybergerelateerde risico’s. Het kan van toepassing zijn op bedrijven, overheidsinstanties en individuen die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van persoonlijke en gevoelige informatie.

In het EngelsVoorbeeld
Cyber liabilityEen bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld voor de financiële schade die wordt veroorzaakt door een datalek dat persoonlijke informatie van klanten heeft gelekt. Dit is een voorbeeld van cyberaansprakelijkheid.

Cyberhygiëne

Cyberhygiëne verwijst naar de praktijken en gewoonten die individuen en organisaties moeten volgen om zichzelf te beschermen tegen cyber dreigingen. Dit omvat het nemen van preventieve maatregelen om de beveiliging van apparaten en netwerken te verbeteren, zoals het installeren van antivirus software, het gebruik van sterke wachtwoorden en het up-to-date houden van software.

In het EngelsVoorbeeld
Cyber hygieneHet is belangrijk om regelmatig updates uit te voeren van alle apparaten en software die verbinding maken met internet om de beveiliging te verbeteren en de kans op cyberaanvallen te verminderen. Dit is een voorbeeld van goede cyberhygiëne.

Cyberdreigingsinformatie

Cyberdreigingsinformatie, ook wel bekend als cyber threat intelligence, verwijst naar informatie die wordt verzameld, geanalyseerd en verspreid over actuele en potentiële cyberdreigingen en aanvallen. Het kan helpen bij het identificeren en beoordelen van kwetsbaarheden in systemen en netwerken en bij het ontwikkelen van effectieve beveiligingsmaatregelen.

In het EngelsVoorbeeld
Cyber threat intelligenceEen bedrijf gebruikt cyberdreigingsinformatie om op de hoogte te blijven van de nieuwste cyber dreigingen en om de beveiliging van zijn systemen en netwerken te verbeteren.

Incidentresponse voor cyberincidenten

Incidentresponse voor cyberincidenten is het proces van het identificeren, analyseren en oplossen van beveiligingsincidenten die zich voordoen in digitale systemen en netwerken. Het omvat het opzetten van een plan om snel en effectief te reageren op incidenten en het nemen van maatregelen om de impact te minimaliseren en de schade te herstellen.

In het EngelsVoorbeeld
Cyber incident responseEen organisatie heeft een incidentresponse plan voor cyberincidenten opgesteld om snel te kunnen reageren op potentiële beveiligingsincidenten en om de impact op systemen en gegevens te minimaliseren.

Cyberwetgeving

Cyberwetgeving omvat alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van digitale technologieën en het internet. Het omvat zowel strafrechtelijke als civielrechtelijke wetten en regelgeving met betrekking tot cybercriminaliteit, cyberveiligheid en privacybescherming.

In het EngelsVoorbeeld
Cyber lawEen bedrijf moet zich houden aan de geldende cyberwetgeving bij het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens van klanten om te voldoen aan de privacyvoorschriften.

Cyberterrorisme

Cyberterrorisme is het gebruik van digitale middelen en technologieën om fysieke of emotionele schade aan te richten bij individuen of groepen, of om sociale of politieke onrust te veroorzaken. Het omvat het gebruik van hacking, malware en andere cyberaanvallen om bijvoorbeeld kritieke infrastructuren, zoals energienetwerken, financiële instellingen en overheidsinstellingen te verstoren of te vernietigen.

In het EngelsVoorbeeld
Cyber terrorismEen groep hackers breken in in een systeem van een overheidsinstantie en manipuleren de gegevens om paniek te veroorzaken en het vertrouwen van burgers in de regering te ondermijnen. Dit is een voorbeeld van cyberterrorisme.

Cyberdreiging onderzoek

Cyberdreiging onderzoek, ook bekend als cyber threat hunting, is het proactief zoeken naar potentiële cyberdreigingen en aanvallen in een systeem of netwerk. Het omvat het analyseren van netwerkverkeer, het monitoren van systeemactiviteiten en het zoeken naar ongebruikelijke of verdachte gedragingen die kunnen wijzen op een aanval.

In het EngelsVoorbeeld
Cyber threat huntingEen beveiligingsteam voert cyber threat hunting uit om te zoeken naar tekenen van een mogelijke aanval op hun netwerk, zoals ongebruikelijke inlogpogingen of verdachte activiteit in specifieke bestanden.

Cyberspionage

Cyberspionage, is het gebruik van digitale middelen en technologieën om gevoelige informatie te verzamelen, zoals bedrijfsgeheimen, intellectueel eigendom en overheidsgeheimen. Het kan worden uitgevoerd door buitenlandse overheden, criminele organisaties of individuen met het doel om economische, politieke of militaire voordelen te behalen.

In het EngelsVoorbeeld
Cyber espionageEen buitenlandse overheid huurt hackers in om bedrijfsgeheimen van een concurrent te stelen, waardoor ze een oneerlijk voordeel krijgen in de markt. Dit is een voorbeeld van cyber spionage.

Cyberwapens

Cyberwapens zijn digitale hulpmiddelen die worden gebruikt om cyberaanvallen uit te voeren op computersystemen, netwerken en mobiele apparaten. Ze kunnen bestaan uit malware, virussen, wormen en andere kwaadaardige software die zijn ontworpen om schade aan te richten, zoals het stelen van gevoelige informatie, het verstoren van netwerkactiviteiten en het saboteren van systemen.

In het EngelsVoorbeeld
Cyber weaponEen groep hackers gebruikt een kwaadaardige software tool om toegang te krijgen tot een systeem van een concurrent en belangrijke bedrijfsinformatie te stelen. Dit is een voorbeeld van het gebruik van cyberwapens.

Cybersecurity audit

Een cybersecurity audit is een proces waarbij de beveiliging van een organisatie wordt beoordeeld en geëvalueerd om de sterke en zwakke punten van de beveiligingsinfrastructuur te identificeren. Dit omvat het onderzoeken van netwerk- en systeemconfiguraties, beveiligingsbeleid en -procedures, toegangscontroles en andere beveiligingsmaatregelen.

In het EngelsVoorbeeld
Cybersecurity auditEen beveiligingsbedrijf voert een cybersecurity audit uit van een organisatie om de zwakke punten in hun beveiligingsinfrastructuur te identificeren en aanbevelingen te doen voor verbetering.

Cloud Access Security Broker (CASB)

Een Cloud Access Security Broker (CASB) is een beveiligingstool die wordt gebruikt om de toegang tot cloudservices te controleren en te beveiligen. Het biedt organisaties een centrale plaats om de toegang tot cloudapplicaties te beheren en om de beveiliging van gevoelige gegevens in de cloud te waarborgen.

In het EngelsVoorbeeld
Cloud Access Security Broker (CASB)Een organisatie implementeert een Cloud Access Security Broker (CASB) om te controleren wie toegang heeft tot hun cloudservices en om de beveiliging van hun gevoelige gegevens te waarborgen.

Cybersecurity volwassenheid

Cybersecurity volwassenheid verwijst naar de mate waarin een organisatie in staat is om zich te beschermen tegen cyberaanvallen en de impact van dergelijke aanvallen te minimaliseren. Het omvat het vermogen van de organisatie om cyber dreigingen te detecteren, te voorkomen, te reageren en te herstellen.

In het EngelsVoorbeeld
Cybersecurity maturityEen organisatie die regelmatig cybersecurity-audits uitvoert, cybersecurity-training biedt aan werknemers en effectieve incident response plannen heeft, wordt beschouwd als een organisatie met een hoog niveau van cybersecurity volwassenheid.

Cybersecurity risicobeheer

Cybersecurity risicobeheer verwijst naar het proces waarbij risico’s met betrekking tot cybersecurity worden geïdentificeerd, geanalyseerd en beheerd om de beveiliging van de organisatie te waarborgen. Dit omvat het identificeren van potentiële bedreigingen, kwetsbaarheden en mogelijke impact van cyberaanvallen op de organisatie.

In het EngelsVoorbeeld
Cybersecurity risk managementEen organisatie voert een cybersecurity risicobeheer-evaluatie uit om de risico’s met betrekking tot cybersecurity te identificeren en te beoordelen, en om effectieve beveiligingsmaatregelen te implementeren om de beveiliging van hun gegevens te waarborgen.

Cyber Threat Intelligence Platform (CTIP)

Een Cyber Threat Intelligence Platform (CTIP) is een tool die wordt gebruikt om dreigingsinformatie te verzamelen, te analyseren en te delen om organisaties te helpen hun beveiliging te verbeteren en zich beter te beschermen tegen cyberaanvallen. Het biedt inzicht in de nieuwste bedreigingen en trends in cybercriminaliteit.

In het EngelsVoorbeeld
Cyber Threat Intelligence Platform (CTIP)Een organisatie implementeert een Cyber Threat Intelligence Platform (CTIP) om dreigingsinformatie te verzamelen, te analyseren en te delen om hun beveiliging tegen cyberaanvallen te verbeteren.

Cybersecurity Operations Center (CSOC)

Een Cybersecurity Operations Center (CSOC) is een centrale locatie waar cybersecurity-analisten de activiteiten van een organisatie monitoren, potentiële bedreigingen identificeren en incidenten oplossen. Het is een belangrijk onderdeel van een uitgebreide cybersecurity-strategie en stelt organisaties in staat om snel en effectief te reageren op cyberaanvallen.

In het EngelsVoorbeeld
Cybersecurity Operations Center (CSOC)Een organisatie implementeert een Cybersecurity Operations Center (CSOC) om cybersecurity-analisten in staat te stellen de activiteiten van de organisatie te monitoren en te reageren op mogelijke bedreigingen.

Cyber Threat Assessment

Een cyber threat assessment is een evaluatie van de beveiligingsmaatregelen en -praktijken van een organisatie om potentiële cyber dreigingen te identificeren en te verminderen. Het omvat vaak het beoordelen van de kwetsbaarheden van een organisatie en het identificeren van potentiële bedreigingen om effectieve maatregelen voor risicobeheer te implementeren.

In het EngelsVoorbeeld
Cyber Threat AssessmentEen organisatie voert een cyber threat assessment uit om potentiële kwetsbaarheden in hun beveiligingssysteem te identificeren en effectieve maatregelen te implementeren om de risico’s van cyberaanvallen te verminderen.

Cybersecurity Incident Response Team (CIRT)

Een Cybersecurity Incident Response Team (CIRT) is een team van beveiligingsprofessionals dat verantwoordelijk is voor het beheren en reageren op cybersecurity-incidenten in een organisatie. Het is een belangrijk onderdeel van een uitgebreide cybersecurity-strategie en stelt organisaties in staat om snel te reageren op cyberaanvallen en de impact ervan te minimaliseren.

In het EngelsVoorbeeld
Cybersecurity Incident Response Team (CIRT)Een organisatie heeft een Cybersecurity Incident Response Team (CIRT) dat verantwoordelijk is voor het beheer en de reactie op cybersecurity-incidenten om de impact van een aanval te minimaliseren.

Cybersecurity as a Service (CaaS)

Cybersecurity as a Service (CaaS) is een model waarbij organisaties beveiligingsdiensten afnemen van een externe dienstverlener in plaats van interne beveiligingsoplossingen te implementeren. Het omvat het gebruik van beveiligingsdiensten die worden geleverd via het internet, zoals firewalls, antivirussoftware, beveiligingsinformatie- en event management (SIEM) en intrusion detection- en preventiesystemen (IDS/IPS).

In het EngelsVoorbeeld
Cybersecurity as a Service (CaaS)Een organisatie maakt gebruik van Cybersecurity as a Service (CaaS) en neemt beveiligingsdiensten af van een externe dienstverlener in plaats van interne beveiligingsoplossingen te implementeren.

Cyber Intelligence

Cyber intelligence verwijst naar het proces van het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie over cyberdreigingen en -aanvallen. Het omvat het verzamelen van gegevens over de activiteiten van hackers, malware en andere cyber dreigingen om de risico’s van een cyberaanval te begrijpen en te verminderen.

In het EngelsVoorbeeld
Cyber IntelligenceEen organisatie verzamelt cyber intelligence over de activiteiten van hackers en malware om de risico’s van cyberaanvallen te begrijpen en te verminderen.