Cybersecurity woordenlijst – Termen die beginnen met F

Cybersecurity woordenlijst – Termen die beginnen met F

Welkom bij onze lijst van woorden die beginnen met de letter F in de wereld van cybersecurity! Van firewalls tot fileless malware, deze lijst bevat enkele van de belangrijkste en meest opwindende termen in de beveiligingsindustrie.

3 Termen die beginnen met F
3 Termen die beginnen met F

Firewall

Een firewall is een netwerkbeveiligingsapparaat dat wordt gebruikt om het verkeer tussen een intern netwerk en het internet te controleren en te beheren. Het werkt als een barrière tussen het interne netwerk en externe netwerken, zoals het internet, om ongeautoriseerde toegang te voorkomen en het netwerk te beschermen tegen cyberbedreigingen.

Een firewall kan verschillende methoden gebruiken om het netwerk te beveiligen, zoals het blokkeren van ongewenst verkeer op basis van specifieke regels en beleidslijnen, het detecteren en blokkeren van malware en het monitoren van netwerkactiviteiten om verdachte activiteiten te identificeren.

Er zijn verschillende soorten firewalls, zoals software- en hardware-firewalls, netwerk-firewalls en host-firewalls.

In het EngelsVoorbeeld
FirewallDe organisatie heeft een hardware firewall geïmplementeerd om het interne netwerk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en cyberbedreigingen van het internet.

Fileless malware

Fileless malware (bestandloze malware) is een type malware dat zich niet in bestanden op het getroffen systeem nestelt, waardoor het moeilijker te detecteren en te verwijderen is. In plaats daarvan blijft het in het geheugen van het systeem en maakt gebruik van legitieme systeemhulpprogramma’s en -processen om kwaadaardige activiteiten uit te voeren.

Fileless malware kan zich verspreiden via verschillende kanalen, zoals phishing-e-mails, malvertising en kwetsbaarheden in software. Zodra het zich op het systeem bevindt, kan het verschillende kwaadaardige activiteiten uitvoeren, zoals het stelen van gevoelige informatie, het uitvoeren van commando’s en het installeren van andere malware.

Vanwege de manier waarop fileless malware werkt, kan het moeilijk te detecteren en te verwijderen zijn met traditionele antivirusprogramma’s en andere beveiligingsoplossingen.

In het EngelsVoorbeeld
Fileless malwareDe kwaadaardige aanvaller gebruikte een fileless malware-aanval om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot het interne netwerk van de organisatie en gevoelige informatie te stelen, zonder dat het werd gedetecteerd door traditionele antivirusoplossingen.

Forensics

Forensics (digitaal forensisch onderzoek) is een tak van de computerbeveiliging die zich bezighoudt met het verzamelen, analyseren en presenteren van digitale bewijsstukken om cybercriminaliteit te onderzoeken en op te lossen. Het omvat het identificeren van digitale sporen die zijn achtergelaten door cybercriminelen en het analyseren van deze sporen om informatie te verkrijgen over de dader en zijn activiteiten.

Digitaal forensisch onderzoek omvat verschillende technieken en tools, zoals het verzamelen van gegevens van harde schijven, het analyseren van netwerkverkeer, het onderzoeken van malware en het ontcijferen van versleutelde gegevens. Het kan worden gebruikt om verschillende soorten cybercriminaliteit te onderzoeken, zoals hacking, malware-aanvallen, diefstal van intellectuele eigendom en fraude.

In het EngelsVoorbeeld
ForensicsNa de cyberaanval voerde de organisatie een digitaal forensisch onderzoek uit om de oorzaak van de aanval te achterhalen en de daders te identificeren.

Fuzzing

Fuzzing (ook wel bekend als fuzz testing) is een techniek voor het vinden van softwarefouten en kwetsbaarheden door het opzettelijk invoeren van ongeldige, onverwachte of willekeurige gegevens in een softwareprogramma en het observeren van het gedrag ervan. Het doel van fuzzing is om potentiële kwetsbaarheden en fouten te ontdekken voordat ze worden misbruikt door kwaadwillende hackers.

Fuzzing kan handmatig of geautomatiseerd worden uitgevoerd met behulp van speciale tools. Het proces omvat het genereren van willekeurige gegevens of het manipuleren van bestaande gegevens en deze in te voeren in een softwareprogramma om te kijken of er zich fouten voordoen. De resultaten worden vervolgens geanalyseerd om kwetsbaarheden en fouten te identificeren.

In het EngelsVoorbeeld
FuzzingDe ontwikkelaars voerden uitgebreide fuzzing-tests uit op de software om potentiële kwetsbaarheden en fouten te identificeren en te verhelpen voordat het in productie ging.

FTP (File Transfer Protocol)

FTP (File Transfer Protocol) is een standaardprotocol voor het verzenden van bestanden via een netwerk, zoals het internet. Het maakt het mogelijk om bestanden te uploaden, downloaden en delen tussen computers en servers. Het wordt vaak gebruikt door webontwikkelaars om bestanden naar een webserver te uploaden en om toegang te krijgen tot bestanden op afstand.

FTP is een onveilig protocol omdat het wachtwoorden en gegevens onversleuteld verzendt, waardoor deze gevoelige informatie gemakkelijk kan worden onderschept door kwaadwillende hackers. Daarom wordt het gebruik van FTP over het algemeen niet aanbevolen voor het verzenden van vertrouwelijke informatie, zoals inloggegevens en financiële gegevens.

In plaats daarvan wordt aanbevolen om beveiligde alternatieven te gebruiken, zoals SFTP (Secure File Transfer Protocol) en FTPS (File Transfer Protocol Secure), die gebruikmaken van versleutelingstechnologieën om de veiligheid van bestandsuitwisseling te waarborgen.

In het EngelsVoorbeeld
FTP (File Transfer Protocol)De webontwikkelaar gebruikte FTP om de nieuwste versie van de website naar de webserver te uploaden.

Firmware

Firmware is een type software dat is opgeslagen op de niet-vluchtige geheugenchips van hardwarecomponenten, zoals printers, routers, mobiele telefoons, en andere apparaten. Het biedt de laagste laag van instructies die nodig zijn voor de werking van de hardware en wordt geladen tijdens het opstartproces.

Firmware is verantwoordelijk voor het besturen van de hardware en het bieden van de basisfunctionaliteit voor het apparaat. Het kan worden bijgewerkt om verbeteringen en nieuwe functies te bieden, maar het is ook vatbaar voor kwetsbaarheden die kunnen worden misbruikt door hackers om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot het apparaat.

In het EngelsVoorbeeld
FirmwareHet bedrijf bracht een firmware-update uit om een bekende kwetsbaarheid in hun routers te verhelpen.

Frequency Analysis

Frequency analysis is een cryptografische techniek voor het decoderen van gecodeerde tekst zonder toegang te hebben tot de sleutel die wordt gebruikt om de tekst te coderen. Het is gebaseerd op de verdeling van letters, cijfers of symbolen in de tekst, die vaak voorspelbaar zijn in natuurlijke talen.

Bij frequency analysis wordt de gecodeerde tekst geanalyseerd op basis van de frequentie van letters, cijfers of symbolen die erin voorkomen. Deze frequentie wordt vergeleken met de verwachte frequentie voor de taal waarin de tekst is geschreven.

Op basis van deze analyse kan de codering worden ontcijferd door het toewijzen van de meest voorkomende tekens in de gecodeerde tekst aan de meest voorkomende tekens in de verwachte taal.

Frequency analysis wordt vaak gebruikt bij het kraken van eenvoudige coderingssystemen, zoals de Caesar-codering of de Vigenère-codering. Het is echter niet effectief tegen complexere coderingssystemen die meerdere lagen van codering gebruiken en willekeurige patronen in de tekst introduceren.

In het EngelsVoorbeeld
Frequency AnalysisDe cryptograaf gebruikte frequency analysis om een gecodeerde boodschap te ontcijferen en ontdekte dat het een eenvoudige Caesar-codering was.

False Positive

Een false positive verwijst naar een situatie waarin een beveiligingssysteem, zoals een antivirusprogramma of een inbraakdetectiesysteem, ten onrechte aangeeft dat er een beveiligingsprobleem is terwijl er in werkelijkheid geen probleem is. Dit kan leiden tot onnodige waarschuwingen, tijdverspilling en kosten.

False positives kunnen worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals onjuiste configuratie van het beveiligingssysteem, foutieve detectie van legitieme software of activiteiten, of verouderde definities van bedreigingen. Dit kan vooral een probleem zijn bij geautomatiseerde systemen die niet altijd in staat zijn om context en intentie te begrijpen.

Hoewel false positives een vervelend probleem kunnen zijn, is het belangrijk om te onthouden dat het vaak beter is om een onschuldige gebeurtenis als potentieel gevaarlijk te behandelen dan om een echte bedreiging over het hoofd te zien.

In het EngelsVoorbeeld
False PositiveHet antivirusprogramma gaf een false positive aan voor een legitieme applicatie, waardoor de gebruiker onnodig werd gewaarschuwd.

Full Disk Encryption

Full disk encryption (FDE) is een beveiligingstechnologie die de inhoud van een harde schijf versleutelt om de vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen en de gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. Met FDE worden alle gegevens op de harde schijf versleuteld, inclusief het besturingssysteem, de programma’s en de gebruikersgegevens.

FDE werkt door gebruik te maken van encryptiesoftware die de gegevens op de harde schijf versleutelt voordat deze op de schijf worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker toegang wil tot de gegevens op de schijf, moet hij of zij een wachtwoord of pincode invoeren om de gegevens te decoderen en toegang te krijgen tot de gegevens.

FDE kan worden gebruikt op zowel desktop- als mobiele apparaten en wordt vaak gebruikt in omgevingen waar gevoelige gegevens worden opgeslagen, zoals overheidsinstellingen, financiële instellingen en medische instellingen.

In het EngelsVoorbeeld
Full Disk EncryptionDe laptop was beveiligd met full disk encryption om te voorkomen dat gevoelige gegevens in verkeerde handen zouden vallen in het geval van diefstal of verlies.

File Integrity Monitoring

File integrity monitoring (FIM) is een beveiligingstechniek die wordt gebruikt om veranderingen in bestanden en mappen te detecteren en te rapporteren. Met FIM kunnen beheerders en beveiligingsteams wijzigingen in bestanden en mappen op een systeem bijhouden en controleren of deze wijzigingen legitiem zijn.

FIM werkt door gebruik te maken van software die een baseline creëert van de bestanden en mappen op een systeem. Vervolgens controleert de software periodiek of er veranderingen zijn aangebracht in deze bestanden en mappen en rapporteert deze wijzigingen aan de beheerders. Dit kan helpen bij het detecteren van ongeautoriseerde wijzigingen, zoals wijzigingen die zijn aangebracht door malware of door een aanvaller die toegang heeft tot het systeem.

FIM wordt vaak gebruikt in omgevingen waar gevoelige gegevens worden opgeslagen, zoals financiële instellingen, overheidsinstellingen en medische instellingen. Het kan ook nuttig zijn voor bedrijven die moeten voldoen aan bepaalde regelgevingen en normen, zoals PCI-DSS of HIPAA.

In het EngelsVoorbeeld
File Integrity MonitoringDe beheerders ontvingen een waarschuwing van het file integrity monitoring systeem toen er ongeautoriseerde wijzigingen werden aangebracht in de systeembestanden.

Federated Identity

Federated identity is een systeem van authenticatie en autorisatie waarbij gebruikers toegang krijgen tot meerdere systemen of toepassingen met behulp van één set aanmeldingsgegevens. Dit systeem maakt gebruik van een vertrouwensrelatie tussen organisaties om gebruikers te verifiëren en toegang te verlenen tot bronnen die buiten hun eigen beheerde omgeving liggen.

Federated identity wordt vaak gebruikt in zakelijke en overheidsomgevingen, waar gebruikers toegang moeten hebben tot verschillende applicaties en systemen die worden beheerd door verschillende organisaties. Door gebruik te maken van een gemeenschappelijk identiteitsplatform en een vertrouwensrelatie tussen organisaties, kunnen gebruikers naadloos toegang krijgen tot deze applicaties en systemen zonder meerdere sets aanmeldingsgegevens te hoeven gebruiken.

Federated identity kan worden geïmplementeerd met behulp van verschillende technologieën, zoals Security Assertion Markup Language (SAML), OpenID Connect en OAuth. Deze technologieën maken het mogelijk om identiteits- en autorisatiegegevens veilig uit te wisselen tussen organisaties en systemen.

In het EngelsVoorbeeld
Federated IdentityDe federated identity-oplossing maakte het voor medewerkers mogelijk om toegang te krijgen tot verschillende applicaties en systemen zonder meerdere aanmeldingsgegevens te hoeven gebruiken.

Fingerprinting

Fingerprinting is een techniek die wordt gebruikt om informatie over een systeem of toepassing te verzamelen door middel van actieve of passieve observatie. Hierbij worden verschillende gegevens verzameld, zoals het besturingssysteem, de softwareversie, de netwerkconfiguratie en andere details die kunnen worden gebruikt om het systeem te identificeren en te analyseren.

Fingerprinting kan worden uitgevoerd door aanvallers om kwetsbaarheden te identificeren en te exploiteren, maar het kan ook worden gebruikt door beveiligingsteams en beheerders om hun systemen te analyseren en te beveiligen. Er zijn verschillende tools en technieken beschikbaar voor fingerprinting, zoals banner grabbing, port scanning en network mapping.

Een van de belangrijkste doelen van fingerprinting is het verkrijgen van informatie over een systeem of toepassing, die kan worden gebruikt om beveiligingsproblemen te identificeren en te patchen.

In het EngelsVoorbeeld
FingerprintingDe beveiligingsteams gebruikten fingerprinting om de systemen te analyseren en kwetsbaarheden te identificeren die moesten worden gepatcht.

Footprinting

Footprinting is het proces van het verzamelen van informatie over een doelwit om kwetsbaarheden te identificeren en mogelijke aanvalsscenario’s te ontwikkelen. Deze techniek omvat het verzamelen van verschillende soorten informatie, zoals openbaar beschikbare informatie, social engineering, netwerkscans en andere technieken.

Footprinting wordt vaak gebruikt door aanvallers om kwetsbaarheden in een organisatie te identificeren en aanvalsscenario’s te ontwikkelen. Het kan ook worden gebruikt door beveiligingsteams en beheerders om hun systemen te analyseren en te beveiligen tegen mogelijke aanvallen.

Er zijn verschillende technieken en tools beschikbaar voor footprinting, zoals social engineering, whois-zoekopdrachten, netwerkscans en zoekopdrachten op openbare websites en sociale media.

Een van de belangrijkste doelen van footprinting is het verkrijgen van informatie over een doelwit die kan worden gebruikt om beveiligingsproblemen te identificeren en te patchen.

In het EngelsVoorbeeld
FootprintingDe aanvaller gebruikte footprinting om informatie te verzamelen over het doelwit, zoals openbaar beschikbare informatie, sociale media-profielen en netwerkscans.

Forward secrecy

Forward secrecy is een cryptografisch protocol dat wordt gebruikt om de veiligheid van communicatie te verbeteren door te voorkomen dat toekomstige onderschepte communicatie wordt ontcijferd met behulp van de privésleutel van de server.

In een forward secrecy-systeem wordt voor elke sessie een unieke sessiesleutel gegenereerd en wordt deze gebruikt om de communicatie tussen de gebruiker en de server te versleutelen. Als de privésleutel van de server in de toekomst wordt gecompromitteerd, kan deze sleutel niet worden gebruikt om de onderschepte communicatie van eerdere sessies te decoderen, omdat elke sessie een unieke sleutel heeft.

Forward secrecy wordt vaak gebruikt in combinatie met het Transport Layer Security (TLS) protocol om de veiligheid van webcommunicatie te verbeteren. TLS gebruikt forward secrecy om de veiligheid van de communicatie te verbeteren door het risico te verminderen dat onderschepte communicatie in de toekomst wordt ontcijferd.

In het EngelsVoorbeeld
Forward secrecyDe website gebruikt forward secrecy om ervoor te zorgen dat toekomstige onderschepte communicatie niet kan worden ontcijferd met behulp van de privésleutel van de server.

Face recognition (Gezichtsherkenning)

Gezichtsherkenning is een technologie die wordt gebruikt om gezichten te identificeren en te verifiëren. Het gebruikt geavanceerde algoritmen en machine learning om kenmerken van het gezicht van een persoon te identificeren en te vergelijken met een database met bekende gezichten.

Gezichtsherkenning wordt steeds meer gebruikt in verschillende industrieën, waaronder beveiliging, toegangscontrole en marketing. Het kan worden gebruikt om personen te identificeren en te verifiëren voor beveiligingsdoeleinden, om de toegang tot gebouwen en bepaalde gebieden te beperken en om gerichte marketing te leveren op basis van de gezichtskenmerken van een persoon.

Hoewel gezichtsherkenning veel voordelen heeft, zijn er ook zorgen over de privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens. Het kan ook leiden tot onnauwkeurigheden en fouten in de identificatie, vooral bij mensen met een andere huidskleur of gezichtskenmerken.

In het EngelsVoorbeeld
Face recognitionDe beveiligingscamera’s gebruiken gezichtsherkenning om personen te identificeren en te verifiëren voordat ze toegang krijgen tot het gebouw.