Cybersecurity woordenlijst – Termen die beginnen met I

Cybersecurity woordenlijst – Termen die beginnen met I

Welkom bij onze lijst van cybersecurity woorden die beginnen met de letter I!

3 Termen die beginnen met I
3 Termen die beginnen met I

Incident response

Incident response is de reactie op een beveiligingsincident, zoals een cyberaanval of een datalek. Het omvat het proces van het detecteren, onderzoeken, beperken en herstellen van de schade die is aangericht door het incident.

Het doel van incident response is om de schade van het incident te minimaliseren en de normale bedrijfsvoering zo snel mogelijk te hervatten. Het omvat vaak het werken met verschillende belanghebbenden, zoals IT-teams, beveiligingspersoneel, wetshandhavingsinstanties en PR-teams.

Het incident response proces bestaat meestal uit de volgende fasen:

  1. Detectie en identificatie van het incident
  2. Beoordeling van de omvang van het incident
  3. Containment en herstel van de schade
  4. Analyse van de oorzaak van het incident en het opstellen van rapporten en aanbevelingen
  5. Preventieve maatregelen nemen om toekomstige incidenten te voorkomen

Een goed uitgevoerde incident respons kan helpen om de impact van een beveiligingsincident te minimaliseren en de reputatie van een organisatie te beschermen.

In het EngelsVoorbeeld
Incident responseWanneer een organisatie een verdacht patroon van verkeer op hun netwerk detecteert, zullen ze een incident response team activeren om het incident te onderzoeken en de impact ervan te beperken.

IP address

Een IP-adres, oftewel Internet Protocol adres, is een numerieke identificatie van een apparaat dat is aangesloten op een computernetwerk. Het wordt gebruikt om het apparaat te identificeren en te communiceren met andere apparaten op het netwerk.

In het EngelsVoorbeeld
IP addressEen hacker kan een specifiek IP-adres gebruiken om gerichte aanvallen uit te voeren op een bepaald apparaat in een netwerk.

Intrusion detection

Intrusion detection is een methode van het monitoren van netwerken of systemen om ongeautoriseerde toegang of aanvallen te detecteren en te voorkomen. Dit wordt gedaan door het verzamelen en analyseren van netwerkverkeer, logbestanden en andere bronnen om verdachte activiteiten op te sporen en te melden aan beveiligingspersoneel. Intrusion detection is een belangrijk onderdeel van de beveiligingsinfrastructuur van organisaties om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van hun systemen en gegevens te waarborgen.

In het EngelsVoorbeeld
Intrusion detectionDe organisatie installeerde een geavanceerd intrusion detection systeem om te voorkomen dat hackers hun netwerk konden binnendringen en gevoelige gegevens konden stelen.

Internet of Things (IoT)

Het Internet of Things (IoT) verwijst naar het netwerk van fysieke objecten die zijn verbonden met internet en in staat zijn om gegevens te verzamelen en uit te wisselen. Dit kunnen huishoudelijke apparaten, industriële machines, voertuigen en andere apparaten zijn die zijn uitgerust met sensoren en software om te communiceren met andere apparaten en systemen.

In het EngelsVoorbeeld
Internet of ThingsEen hacker gebruikte een onbeveiligde IoT-thermostaat om toegang te krijgen tot het netwerk van een bedrijf en hun gegevens te stelen.

Integrity

Integrity, in cybersecurity, verwijst naar de kwaliteit van gegevens waarbij de gegevens compleet, nauwkeurig en ongewijzigd zijn. Dit betekent dat de gegevens niet zijn aangetast of gewijzigd door ongeautoriseerde personen of processen en dat de gegevens overeenkomen met de verwachte en werkelijke waarden.

In het EngelsVoorbeeld
IntegrityHet controleren van de integriteit van gegevens is een essentieel onderdeel van elke beveiligingsstrategie om te voorkomen dat onbevoegde personen de gegevens manipuleren en misbruiken.

Injection Attack

Een Injection Attack is een type cyberaanval waarbij een kwaadwillende gebruiker schadelijke code injecteert in een applicatie of systeem, waardoor de code wordt uitgevoerd en gevoelige informatie kan worden gestolen, gewijzigd of vernietigd. Dit kan onder andere voorkomen bij SQL-injecties en cross-site scripting (XSS) aanvallen.

In het EngelsVoorbeeld
Injection AttackEen aanvaller maakte gebruik van een injection attack om schadelijke code in de database van een bedrijf te injecteren en zo toegang te krijgen tot de vertrouwelijke gegevens van klanten.

IPSec

IPSec, oftewel Internet Protocol Security, is een protocol voor netwerkbeveiliging dat wordt gebruikt om vertrouwelijke gegevens te beschermen die over openbare netwerken worden verzonden. Het biedt authenticatie, vertrouwelijkheid en gegevensintegriteit door middel van encryptie en wordt vaak gebruikt in combinatie met VPN-verbindingen.

In het EngelsVoorbeeld
IPSecHet implementeren van IPSec-beveiliging op een VPN-verbinding zorgt ervoor dat de gegevens veilig blijven tijdens de overdracht en voorkomt dat aanvallers de gegevens kunnen onderscheppen of manipuleren.

Insider Threat

Een Insider Threat, ook wel interne bedreiging genoemd, is een bedreiging voor de beveiliging die afkomstig is van personen die geautoriseerde toegang hebben tot gevoelige informatie of systemen binnen een organisatie. Dit kunnen werknemers, aannemers of partners zijn die kwaadwillig handelen of per ongeluk gevoelige informatie lekken.

In het EngelsVoorbeeld
Insider ThreatHet is belangrijk om beveiligingsmaatregelen te nemen om insider threats te voorkomen, zoals het beperken van toegang tot gevoelige informatie en het monitoren van activiteiten van werknemers om verdachte activiteiten te detecteren.

Information Security

Information Security, ook wel informatiebeveiliging genoemd, omvat alle maatregelen die worden genomen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gevoelige informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, openbaarmaking, verandering of vernietiging. Het omvat verschillende aspecten zoals fysieke beveiliging, netwerkbeveiliging, toegangsbeheer, encryptie en bewustwording van gebruikers.

In het EngelsVoorbeeld
Information SecurityHet implementeren van een effectieve information security-strategie is essentieel voor organisaties om hun gevoelige gegevens te beschermen tegen bedreigingen zoals hacking, malware en social engineering.

Integrity Monitoring

Integrity Monitoring is een proces waarbij continu wordt gecontroleerd of er wijzigingen zijn aangebracht in bestanden, configuratie-instellingen en systeemparameters. Dit wordt gedaan om te waarborgen dat de gegevensintegriteit wordt gehandhaafd en om ongeautoriseerde wijzigingen te detecteren die kunnen wijzen op een beveiligingsrisico.

In het EngelsVoorbeeld
Integrity MonitoringDoor het instellen van integrity monitoring op een systeem kan een beveiligingsteam snel detecteren of er wijzigingen zijn aangebracht die niet zijn geautoriseerd en direct actie ondernemen om deze wijzigingen ongedaan te maken en verdere schade te voorkomen.

ICMP

ICMP, ofwel Internet Control Message Protocol, is een protocol dat wordt gebruikt om fout- en controlemeldingen te verzenden en ontvangen tussen netwerkapparaten, zoals routers en computers. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met IP om netwerkfouten te detecteren en te rapporteren, zoals het controleren van de beschikbaarheid van netwerkapparaten.

In het EngelsVoorbeeld
ICMPEen netwerkbeheerder kan ICMP gebruiken om te controleren of een apparaat beschikbaar is op het netwerk door middel van een ping-test. Als het apparaat reageert op de ping, betekent dit dat het apparaat online is en verbonden is met het netwerk.

Inference Attack

Een Inference Attack is een type aanval waarbij een aanvaller gevoelige informatie probeert te achterhalen door middel van analyses van publiekelijk beschikbare gegevens of informatie die verkregen is via andere methoden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door patronen te identificeren in geaggregeerde gegevens of door het combineren van verschillende bronnen van informatie.

In het EngelsVoorbeeld
Inference AttackEen aanvaller kan een inference attack uitvoeren op een dataset om gevoelige informatie te achterhalen, zoals de medische geschiedenis van patiënten, door middel van analyses van geaggregeerde gegevens. Dit kan een ernstige inbreuk zijn op de privacy van individuen.

IP Spoofing

IP Spoofing is een techniek waarbij een aanvaller het bron-IP-adres van een IP-pakket vervalst om te verbergen wie de afzender werkelijk is. Dit wordt vaak gebruikt bij aanvallen zoals DDoS-aanvallen en phishing-aanvallen om te voorkomen dat de aanvaller wordt geïdentificeerd of om het slachtoffer te misleiden door te denken dat de aanvaller afkomstig is van een legitieme bron.

In het EngelsVoorbeeld
IP SpoofingEen aanvaller kan IP spoofing gebruiken om verkeer naar een website te genereren met vervalste bron-IP-adressen, waardoor het lijkt alsof de aanvallen afkomstig zijn van legitieme gebruikers. Hierdoor kan de website overbelast raken en ontoegankelijk worden voor de werkelijke gebruikers.

Intranet

Een Intranet is een intern privé-netwerk binnen een organisatie, dat gebruikmaakt van dezelfde technologieën als het internet maar alleen toegankelijk is voor geautoriseerde gebruikers. Het wordt gebruikt om de communicatie, samenwerking en informatie-uitwisseling binnen een organisatie te vergemakkelijken en kan onder andere bestaan uit interne websites, documentatie en interne applicaties.

In het EngelsVoorbeeld
IntranetEen bedrijf kan een intranet opzetten om de interne communicatie te verbeteren, zoals het delen van informatie tussen afdelingen en het verstrekken van toegang tot bedrijfsbronnen zoals handleidingen, software en interne nieuwsbrieven.

IMAP

IMAP, ofwel Internet Message Access Protocol, is een protocol voor het ontvangen van e-mails. Het maakt gebruik van de communicatie tussen e-mailclients en mailserver om e-mails te synchroniseren tussen verschillende apparaten en locaties. IMAP maakt het mogelijk om de inhoud van e-mails op de server te bewaren en op afstand toegankelijk te maken, wat handig is voor gebruikers die toegang willen hebben tot hun e-mail vanaf meerdere apparaten.

In het EngelsVoorbeeld
IMAPEen gebruiker kan IMAP instellen op hun e-mailclient, zoals Microsoft Outlook, om toegang te krijgen tot hun e-mail vanaf meerdere apparaten en locaties. Hierdoor blijven de e-mails gesynchroniseerd en kunnen ze altijd en overal worden gelezen.

Initialization Vector (IV)

Een Initialization Vector (IV) is een willekeurige waarde die wordt gebruikt als startwaarde bij het versleutelen van gegevens met een symmetrisch sleutelalgoritme zoals AES. Het wordt gebruikt om te voorkomen dat dezelfde gegevens dezelfde versleuteling opleveren, waardoor het moeilijker wordt om de oorspronkelijke gegevens te achterhalen.

In het EngelsVoorbeeld
Initialization Vector (IV)Bij het gebruik van AES om gegevens te versleutelen, moet een unieke initialization vector (IV) worden gegenereerd voor elke versleutelingsoperatie om de beveiliging te verbeteren en de kans te verkleinen dat een aanvaller de oorspronkelijke gegevens kan herstellen.

Interception

Interception is het onderscheppen van informatie tijdens de communicatie tussen twee of meer partijen. Dit kan gebeuren bijvoorbeeld bij communicatie over het internet, zoals het onderscheppen van verkeer tussen een client en een server, maar ook bij telefoon- of radioverbindingen. Het doel van een interception kan variëren, van het monitoren van communicatie tot het stelen van gevoelige informatie.

In het EngelsVoorbeeld
InterceptionEen aanvaller kan interception gebruiken om vertrouwelijke informatie te onderscheppen tijdens de communicatie tussen twee partijen, zoals het onderscheppen van inloggegevens die worden verzonden via een onbeveiligde internetverbinding. Dit kan leiden tot identiteitsdiefstal en andere vormen van fraude.

Indicators of Compromise (IOCs)

Indicators of Compromise (IOCs) zijn tekenen of bewijsmateriaal dat een systeem of netwerk mogelijk is gecompromitteerd. IOCs kunnen variëren van verdachte bestanden of processen tot verdachte netwerkactiviteit of andere afwijkingen van de normale werking van een systeem. Door IOCs te detecteren en te analyseren, kunnen beveiligingsprofessionals snel reageren op en reageren op bedreigingen en potentiële inbreuken.

In het EngelsVoorbeeld
Indicators of Compromise (IOCs)Een beveiligingsanalist kan Indicators of Compromise (IOCs) gebruiken om te zoeken naar tekenen van een aanval of inbreuk, zoals verdachte netwerkverkeer, ongebruikelijke logboekinvoeren of ongeautoriseerde bestanden of programma’s op een systeem. Op basis van deze IOCs kan vervolgens actie worden ondernomen om de bedreiging te neutraliseren en het systeem te herstellen.

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging die richtlijnen en best practices biedt voor het implementeren, beheren en verbeteren van een Information Security Management System (ISMS). Het doel van deze standaard is om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie in organisaties te waarborgen en te verbeteren.

In het EngelsVoorbeeld
ISO/IEC 27001Een organisatie kan ervoor kiezen om te voldoen aan de standaard ISO/IEC 27001 om de beveiliging van hun informatie te waarborgen en de risico’s van inbreuken te minimaliseren.

Intrusion Prevention

Intrusion Prevention is een proactieve beveiligingsmaatregel die is ontworpen om netwerkaanvallen te voorkomen voordat deze plaatsvinden. Dit kan worden bereikt door het toepassen van beveiligingsregels en -beleid op netwerkverkeer, het monitoren van netwerkactiviteit om verdachte patronen te detecteren en te blokkeren, en het patchen van kwetsbaarheden in software of systemen om potentiële aanvalsvectoren te beperken.

In het EngelsVoorbeeld
Intrusion PreventionEen Intrusion Prevention-systeem kan worden gebruikt om verdacht netwerkverkeer te detecteren en te blokkeren, zoals een aanvaller die probeert toegang te krijgen tot een systeem met een bekende kwetsbaarheid.

Identity and Access Management (IAM)

Identity and Access Management (IAM) is het proces van het beheren van digitale identiteiten en de toegangsrechten tot IT-systemen en -bronnen. IAM-systemen bieden organisaties de mogelijkheid om gebruikersidentiteiten te beheren, toegangsrechten te verlenen op basis van rollen en verantwoordelijkheden, en toegangsbeleid te implementeren om te voldoen aan regelgeving en compliance-eisen.

In het EngelsVoorbeeld
Identity and Access Management (IAM)Een organisatie kan een Identity and Access Management (IAM) -systeem implementeren om de toegangsrechten van gebruikers tot bedrijfsmiddelen te beheren, zoals gegevens, applicaties en systemen.