Cybersecurity woordenlijst – Termen die beginnen met N

Cybersecurity woordenlijst – Termen die beginnen met N

Welkom bij onze lijst van cybersecurity woorden die beginnen met de letter N!

In de digitale wereld van vandaag is informatiebeveiliging een essentieel onderdeel geworden van ons dagelijks leven en werk.

Deze lijst biedt een overzicht van belangrijke woorden die beginnen met de letter N, van bekende termen zoals Network security en NIST.

3 Termen die beginnen met N
3 Termen die beginnen met N

Network Security

Network security verwijst naar de praktijken en technologieën die worden gebruikt om netwerken te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik, wijziging of vernietiging.

Het omvat een breed scala aan beveiligingsmaatregelen, zoals firewalls, intrusion detection/prevention systemen, authenticatie- en autorisatiemechanismen, versleuteling, virtual private networks (VPN’s), enzovoort.

Het doel van netwerkbeveiliging is om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van netwerken en de gegevens die erop worden opgeslagen te beschermen tegen bedreigingen zoals hackers, malware, phishing, enzovoort.

In het NederlandsVoorbeeld
Netwerk beveiligingEen bedrijf kan bijvoorbeeld gebruik maken van network security maatregelen om de integriteit van hun netwerk te beschermen tegen cyberaanvallen, zoals phishing en malware, en om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot gevoelige gegevens.

Non-repudiation

Non-repudiation verwijst naar de beveiligingsmaatregelen die worden genomen om ervoor te zorgen dat een afzender van informatie niet kan ontkennen dat hij de informatie heeft verzonden of dat de ontvanger de informatie heeft ontvangen.

Non-repudiation is van cruciaal belang bij de beveiliging van gevoelige gegevens en transacties, omdat het zorgt voor verantwoording en traceerbaarheid. Technieken zoals digitale handtekeningen en audit trails worden vaak gebruikt om non-repudiation te bereiken en om te voorkomen dat afzenders of ontvangers zich terugtrekken uit hun verantwoordelijkheid.

In het NederlandsVoorbeeld
Non-repudiationDe digitale handtekening werd gebruikt om non-repudiation te waarborgen en om de afzender te verifiëren bij het uitvoeren van een financiële transactie.

Network segmentation

Network segmentation verwijst naar het proces van het verdelen van een netwerk in kleinere, afzonderlijke netwerken om de beveiliging en prestaties te verbeteren.

Door het netwerk op te splitsen in verschillende segmenten, kunnen beveiligingsmaatregelen gericht worden op specifieke delen van het netwerk en kunnen beveiligingsproblemen op één locatie beperkt blijven.

Het kan ook helpen bij het minimaliseren van de impact van beveiligingsproblemen en prestatieproblemen op het hele netwerk.

Network segmentation wordt vaak gebruikt als een aanvullende beveiligingsmaatregel om te voorkomen dat cyberaanvallers toegang krijgen tot gevoelige informatie en om de bescherming van kritieke systemen te waarborgen.

In het NederlandsVoorbeeld
NetwerksegmentatieHet bedrijf implementeerde netwerksegmentatie om de beveiliging van hun netwerk te verbeteren en om te voorkomen dat cyberaanvallers toegang kregen tot kritieke systemen en gevoelige informatie.

NAC (Network Access Control)

Network Access Control (NAC) verwijst naar de beveiligingsmaatregelen die worden genomen om controle uit te oefenen over wie toegang heeft tot het netwerk en welke apparaten toegang krijgen.

Dit omvat het implementeren van een reeks beleidsregels, protocollen en technologieën om de toegang van apparaten tot het netwerk te beheren en te controleren.

NAC-oplossingen omvatten vaak functies zoals authenticatie, autorisatie, encryptie en controle op conformiteit om te zorgen voor een veilige en betrouwbare netwerktoegang.

In het NederlandsVoorbeeld
NetwerktoegangsbeheerHet bedrijf implementeerde netwerktoegangsbeheer om de beveiliging van hun netwerk te verbeteren en te voorkomen dat ongeautoriseerde apparaten toegang kregen.

NIST (National Institute of Standards and Technology)

Het National Institute of Standards and Technology (NIST) is een Amerikaans federaal agentschap dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en bevorderen van normen, met inbegrip van informatiebeveiligingsstandaarden, voor het bedrijfsleven, overheidsinstanties en het publiek.

NIST is opgericht om de wetenschappelijke en technologische vooruitgang te bevorderen en om de economische groei te stimuleren door het ontwikkelen van meet- en normenormen.

NIST heeft een belangrijke rol gespeeld bij het bevorderen van informatiebeveiliging en het bieden van richtlijnen voor cybersecurity, zoals het Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity en de publicatie van de NIST SP 800-serie met richtlijnen en aanbevelingen voor cybersecurity.

In het NederlandsVoorbeeld
National Institute of Standards and Technology (NIST)Het bedrijf volgde de richtlijnen en aanbevelingen van NIST SP 800 om de informatiebeveiliging te verbeteren en om te voldoen aan de cybersecurityvereisten. NIST SP 800 biedt gedetailleerde richtlijnen en best practices voor cybersecurity en is een waardevolle bron voor organisaties die hun beveiligingsmaatregelen willen verbeteren.

NSA (National Security Agency)

De National Security Agency (NSA) is een inlichtingendienst van de Verenigde Staten die verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en analyseren van communicatie en informatie van buitenlandse regeringen, organisaties en personen.

De NSA speelt een belangrijke rol bij de nationale veiligheid van de Verenigde Staten door het bieden van inlichtingeninformatie aan beleidsmakers en militaire leiders.

De NSA heeft echter ook controverses veroorzaakt vanwege haar verzameling van gegevens van Amerikaanse burgers en haar programma’s voor massasurveillance.

In het NederlandsVoorbeeld
National Security Agency (NSA)De NSA is verantwoordelijk voor het verzamelen van inlichtingeninformatie en speelt een belangrijke rol bij de nationale veiligheid van de Verenigde Staten.

Network Address Translation (NAT) is een technologie die wordt gebruikt om de communicatie tussen computers op verschillende netwerken mogelijk te maken.

NAT werkt door het toewijzen van openbare IP-adressen aan een privaat netwerk en het vertalen van de IP-adressen van het privénetwerk naar het openbare IP-adres wanneer de computers communiceren met computers op een ander netwerk.

NAT wordt vaak gebruikt om de schaarste van openbare IP-adressen te beheren en om te zorgen voor een betrouwbare en veilige netwerkcommunicatie.

In het NederlandsVoorbeeld
Network Address Translation (NAT)Het bedrijf maakte gebruik van NAT om de communicatie tussen hun privénetwerk en andere netwerken mogelijk te maken.

Network interface controller (NIC)

Een Network Interface Controller (NIC), ook wel een netwerkadapter genoemd, is een hardwarecomponent die wordt gebruikt om een computer of ander apparaat aan te sluiten op een netwerk.

De NIC fungeert als een interface tussen het apparaat en het netwerk en is verantwoordelijk voor het verzenden en ontvangen van gegevens.

De NIC beheert de communicatie tussen het apparaat en het netwerk door het omzetten van gegevens tussen het apparaat en het netwerkprotocol. Een NIC kan in de vorm van een kaart zijn die in de computer is geïnstalleerd of geïntegreerd zijn in het moederbord van het apparaat.

In het NederlandsVoorbeeld
Network Interface Controller (NIC)De NIC is een hardwarecomponent die wordt gebruikt om een computer of ander apparaat aan te sluiten op een netwerk.

NTP (Network Time Protocol)

Network Time Protocol (NTP) is een protocol dat wordt gebruikt om de tijd te synchroniseren tussen computers en apparaten op een netwerk.

NTP maakt gebruik van een hierarchische structuur van servers om de tijd te synchroniseren en om ervoor te zorgen dat de tijd op elk apparaat op het netwerk gelijk is.

NTP wordt vaak gebruikt in computernetwerken, zoals het internet, om ervoor te zorgen dat de klokken van computers gesynchroniseerd zijn en om nauwkeurige tijdstempels te bieden voor gebeurtenissen op het netwerk.

In het NederlandsVoorbeeld
Network Time Protocol (NTP)NTP wordt gebruikt om de tijd te synchroniseren tussen computers en apparaten op een netwerk en om nauwkeurige tijdstempels te bieden voor gebeurtenissen op het netwerk.

NIDS (Network Intrusion Detection System)

Een Network Intrusion Detection System (NIDS) is een beveiligingsoplossing die wordt gebruikt om ongeautoriseerde toegangspogingen en aanvallen op een netwerk te detecteren.

Een NIDS scant het netwerkverkeer op zoek naar patronen of kenmerken die kunnen wijzen op een aanval en genereert waarschuwingen als een aanval wordt gedetecteerd. NIDS-oplossingen kunnen ook proactieve maatregelen nemen, zoals het blokkeren van verkeer van bekende aanvalsbronnen of het isoleren van geïnfecteerde apparaten om verdere schade te voorkomen.

In het NederlandsVoorbeeld
Network Intrusion Detection System (NIDS)Het bedrijf implementeerde een NIDS om ongeautoriseerde toegangspogingen en aanvallen op hun netwerk te detecteren.

Network topology

Netwerk topologie verwijst naar de manier waarop apparaten en nodes in een computernetwerk zijn georganiseerd en verbonden. Dit omvat de fysieke en logische structuur van het netwerk en hoe de verschillende apparaten met elkaar communiceren.

Er zijn verschillende soorten netwerk topologieën, waaronder de bus-, ster-, ring-, mesh- en hybride topologieën. De keuze voor een bepaalde netwerk topologie hangt af van de specifieke behoeften en vereisten van de organisatie, zoals de grootte van het netwerk, de hoeveelheid verkeer, de beveiligingsvereisten en de schaalbaarheid.

In het NederlandsVoorbeeld
Netwerk topologieDe netwerk topologie verwijst naar de manier waarop apparaten en nodes in een computernetwerk zijn georganiseerd en verbonden.

Network sniffing

Netwerk sniffing verwijst naar het proces van het onderscheppen en bekijken van netwerkverkeer om informatie te verzamelen.

Sniffing-software wordt vaak gebruikt door netwerkbeheerders en beveiligingsprofessionals om netwerkverkeer te monitoren en te analyseren om problemen met de prestaties en beveiliging van het netwerk op te sporen.

Sniffing-software kan echter ook worden gebruikt voor kwaadwillende doeleinden, zoals het onderscheppen van vertrouwelijke gegevens, zoals wachtwoorden of creditcardnummers, die via het netwerk worden verzonden.

In het NederlandsVoorbeeld
Network sniffingNetwork sniffing is het proces van het onderscheppen en bekijken van netwerkverkeer om informatie te verzamelen.

Near-field communication (NFC)

Near-field communication (NFC) is een draadloze technologie die wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen tussen apparaten die zich dicht bij elkaar bevinden, meestal binnen een straal van enkele centimeters.

NFC maakt gebruik van radiogolven om gegevens te verzenden en kan worden gebruikt voor een verscheidenheid aan toepassingen, zoals mobiele betalingen, ticketing, toegangscontrole en het delen van bestanden tussen mobiele apparaten.

NFC-chips zijn ingebouwd in veel smartphones, tablets en andere mobiele apparaten, waardoor ze gemakkelijk kunnen communiceren met andere NFC-apparaten.

In het NederlandsVoorbeeld
Near-field communication (NFC)Near-field communication (NFC) is een draadloze technologie die wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen tussen apparaten die zich dicht bij elkaar bevinden.

Network access server (NAS)

Een Network Access Server (NAS) is een apparaat dat wordt gebruikt om de toegang tot een netwerk te beheren en te reguleren. Het fungeert als een toegangspunt voor gebruikers die verbinding willen maken met het netwerk en kan worden gebruikt om gebruikers te authenticeren, de toegang tot het netwerk te beperken en het netwerkverkeer te beheren.

Een NAS kan worden gebruikt in een breed scala aan netwerkomgevingen, waaronder draadloze netwerken, bedrijfsnetwerken en internet service providers.

In het NederlandsVoorbeeld
Network Access Server (NAS)Een Network Access Server (NAS) is een apparaat dat wordt gebruikt om de toegang tot een netwerk te beheren en te reguleren.