Cybersecurity woordenlijst – Termen die beginnen met Q

Cybersecurity woordenlijst – Termen die beginnen met Q

Welkom bij onze lijst van cybersecurity woorden die beginnen met de letter Q! Hoewel de letter Q niet vaak voorkomt in cybersecurity-terminologie, hebben we een aantal belangrijke woorden verzameld die beginnen met deze letter.

3 Termen die beginnen met Q
3 Termen die beginnen met Q

Query

Een query is een zoekopdracht die wordt gebruikt om specifieke informatie op te halen uit een database of zoekmachine. Queries kunnen eenvoudig of complex zijn en bevatten meestal een combinatie van zoektermen, filters en parameters.

Voorbeeld: De databasebeheerder schreef een query om alle klanten te vinden die in de afgelopen maand een aankoop hadden gedaan.

Quick Response (QR) code

Een Quick Response (QR) code is een tweedimensionale barcode die snel kan worden gescand met een smartphone of een QR-codelezer. QR-codes bevatten meestal informatie zoals een URL, tekst of contactgegevens. Ze worden vaak gebruikt in marketing, advertenties en productverpakkingen om snel en gemakkelijk informatie te delen met consumenten.

Voorbeeld: De advertentie op de bushalte bevatte een QR-code die linkte naar de website van het bedrijf.

Quantum key distribution (QKD)

Quantum key distribution (QKD) is een methode voor het veilig delen van cryptografische sleutels tussen twee partijen met behulp van de principes van de kwantummechanica. QKD maakt gebruik van de onvoorspelbaarheid van kwantummechanische systemen om een veilige sleuteluitwisseling tussen partijen te garanderen. Het wordt beschouwd als een van de meest veilige methoden voor het delen van sleutels.

Voorbeeld: De overheid maakte gebruik van quantum key distribution om veilig gevoelige informatie te delen tussen verschillende instanties.

Quarantine

Quarantaine is het proces van het isoleren van een systeem, bestand of gebruiker die is geïnfecteerd met een virus of malware om verdere verspreiding te voorkomen. Quarantaine wordt vaak gebruikt als onderdeel van een beveiligingsprotocol om geïnfecteerde systemen te identificeren en te isoleren.

Voorbeeld: Het beveiligingsteam plaatste het geïnfecteerde apparaat in quarantaine om te voorkomen dat het virus zich verspreidde naar andere delen van het netwerk.

Quality of Service (QoS)

Quality of Service (QoS) is een netwerkfunctie die het mogelijk maakt om prioriteit te geven aan bepaalde soorten verkeer over andere in het geval van netwerkcongestie. QoS kan worden gebruikt om ervoor te zorgen dat essentiële applicaties, zoals spraak- en video-oproepen, prioriteit krijgen boven minder kritiek verkeer.

Voorbeeld: Het IT-team configureerde QoS-instellingen om ervoor te zorgen dat spraakoproepen van klanten prioriteit kregen boven ander netwerkverkeer.

Quorum

Een quorum is het minimum aantal stemmen dat nodig is om een besluit te nemen in een vergadering of raad. Het quorum wordt meestal vastgesteld in de statuten of het reglement van de organisatie.

Voorbeeld: Er was een quorum van 75% nodig voor de goedkeuring van de nieuwe bedrijfsstrategie.

Quine-McCluskey algoritme

Het Quine-McCluskey algoritme is een methode voor het vereenvoudigen van booleaanse expressies. Het algoritme maakt gebruik van een tabel om alle mogelijke combinaties van variabelen te genereren en te groeperen om een vereenvoudigde uitdrukking te produceren.

Voorbeeld: De software-ingenieur gebruikte het Quine-McCluskey algoritme om een complexe booleaanse expressie te vereenvoudigen.

Qubit

Een qubit, of kwantumbit, is de fundamentele bouwsteen van kwantumcomputers. In tegenstelling tot een klassieke bit, die alleen de waarden 0 of 1 kan hebben, kan een qubit ook de waarden 0, 1 of een superpositie van beide waarden hebben. Dit maakt het mogelijk om berekeningen uit te voeren die niet mogelijk zijn met klassieke computers.

Voorbeeld: De kwantumcomputer maakte gebruik van qubits om een bepaalde klasse van problemen op te lossen die niet efficiënt kunnen worden opgelost met klassieke computers.

QoS attacks

QoS attacks zijn een vorm van cyberaanval waarbij de Quality of Service (QoS) van een netwerk wordt verstoord. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het netwerkverkeer te overbelasten, waardoor de prestaties van de netwerkservices worden verminderd.

Voorbeeld: Een QoS-aanvaller kan een Denial-of-Service (DoS) aanval uitvoeren op het netwerk om de bandbreedte te overbelasten en de prestaties van het netwerk te verlagen.

Quasi-identifier

Een quasi-identifier is een combinatie van attributen die kan worden gebruikt om een individu te identificeren in een dataset. Quasi-identifiers kunnen bestaan uit gevoelige informatie, zoals naam en adres, maar ook uit minder gevoelige informatie, zoals leeftijd en geslacht.

Voorbeeld: Een dataset met medische gegevens kan een quasi-identifier bevatten die bestaat uit de combinatie van leeftijd, geslacht en medische aandoening, waardoor individuen kunnen worden geïdentificeerd.