Cybersecurity woordenlijst – Termen die beginnen met R

Cybersecurity woordenlijst – Termen die beginnen met R

Of u nu werkt in de cybersecurity industrie of geïnteresseerd bent in online beveiliging, deze lijst biedt een overzicht van belangrijke concepten en technologieën die beginnen met de letter R. Laten we deze woorden samen verkennen en meer te weten komen over de verschillende aspecten van cybersecurity.

3 Termen die beginnen met R
3 Termen die beginnen met R

Ransomware

Ransomware is een type malware dat de toegang tot een computer of bestanden op een computer blokkeert totdat een losgeld is betaald. Ransomware kan worden verspreid via e-mails, kwaadaardige websites of besmette software.

Voorbeeld: De computer van het bedrijf werd getroffen door ransomware, waardoor de toegang tot belangrijke bestanden werd geblokkeerd totdat het bedrijf het losgeld betaalde.

Router

Een router is een netwerkapparaat dat wordt gebruikt om gegevens te verzenden tussen computernetwerken. Routers kunnen worden gebruikt om verschillende netwerken met elkaar te verbinden en om gegevens tussen deze netwerken te routeren.

Voorbeeld: De router van het kantoor werd geconfigureerd om het netwerk van het bedrijf te verbinden met het internet.

Rootkit

Een rootkit is een type malware dat zich verbergt op een systeem en gebruikers- of beheerdersrechten verwerft om toegang te krijgen tot gevoelige informatie of het systeem te controleren. Rootkits kunnen moeilijk te detecteren en te verwijderen zijn.

Voorbeeld: De beveiligingsonderzoeker ontdekte een rootkit op het systeem van het bedrijf die gegevens verzamelde en naar externe servers verzond.

Risk assessment

Een risicobeoordeling is het proces van het identificeren, analyseren en evalueren van de potentiële risico’s die van invloed kunnen zijn op een organisatie. Risicobeoordelingen worden vaak gebruikt om de kwetsbaarheden van een organisatie te identificeren en om risicobeheersmaatregelen te ontwikkelen.

Voorbeeld: Het IT-team voerde een risicobeoordeling uit om de potentiële bedreigingen voor het netwerk van het bedrijf te identificeren en te beoordelen.

Red teaming

Red teaming is een methode van cyberbeveiligingstests waarbij een team van beveiligingsprofessionals de rol speelt van een aanvaller om de beveiliging van een organisatie te testen. Het doel is om kwetsbaarheden te identificeren en te helpen bij het ontwikkelen van effectieve beveiligingsmaatregelen.

Voorbeeld: Het bedrijf schakelde een red team in om de effectiviteit van hun beveiligingsmaatregelen te testen door middel van een gesimuleerde aanval.

Remote access

Remote access is de mogelijkheid om toegang te krijgen tot een computersysteem vanaf een andere locatie dan waar het systeem zich bevindt. Dit kan worden gedaan met behulp van software voor externe toegang of via een Virtual Private Network (VPN).

Voorbeeld: De werknemers van het bedrijf konden vanuit huis toegang krijgen tot het bedrijfsnetwerk via een VPN.

Rogue access point

Een rogue access point is een draadloze toegangspunt dat opzettelijk of per ongeluk is geïnstalleerd op een netwerk zonder toestemming van de beheerder. Dit kan een beveiligingsrisico vormen omdat het ongeautoriseerde toegang tot het netwerk kan mogelijk maken.

Voorbeeld: Een werknemer installeerde per ongeluk een rogue access point op het bedrijfsnetwerk, waardoor ongeautoriseerde toegang tot het netwerk mogelijk was.

RSA algorithm

Het RSA-algoritme is een asymmetrisch encryptie-algoritme dat wordt gebruikt voor het beveiligen van gegevensoverdracht en authenticatie. Het algoritme maakt gebruik van een openbare en een privésleutel om gegevens te coderen en decoderen.

Voorbeeld: Het bedrijf gebruikte het RSA-algoritme om gegevens te versleutelen en te beveiligen tijdens de overdracht.

Reconnaissance

Reconnaissance is een term die wordt gebruikt om het proces van het verzamelen van informatie over een doelwit te beschrijven. In de context van cybersecurity verwijst het naar het verzamelen van informatie over een netwerk of systeem om kwetsbaarheden te identificeren en te exploiteren.

Voorbeeld: De aanvaller voerde een reconnaissance uit op het netwerk van het bedrijf om kwetsbaarheden te identificeren en te exploiteren.

Rainbow table

Een rainbow table is een type database dat wordt gebruikt om wachtwoorden te kraken door middel van een aanval met een vooraf berekende lijst van hashes en wachtwoordcombinaties. Het doel van een rainbow table is om de tijd die nodig is om wachtwoorden te kraken te verminderen.

Voorbeeld: Een aanvaller gebruikte een rainbow table om het wachtwoord van een gebruiker te kraken en toegang te krijgen tot het systeem.

Role-based access control (RBAC)

Role-based access control is een methode voor toegangsbeheer waarbij gebruikers toegang krijgen tot gegevens en bronnen op basis van hun rol in de organisatie. RBAC beperkt de toegang tot gevoelige informatie alleen tot degenen die deze nodig hebben om hun werk te doen.

Voorbeeld: Het bedrijf implementeerde een role-based access control-systeem om de toegang van werknemers tot bedrijfsgegevens te beheren en beperken.

Reputation-based security

Reputation-based security is een methode van cyberbeveiliging die het gedrag van gebruikers of apparaten evalueert om verdachte activiteiten te identificeren en te blokkeren. Het maakt gebruik van de reputatie van een gebruiker of apparaat om te bepalen of het veilig is of niet.

Voorbeeld: Het bedrijf gebruikte reputation-based security om te bepalen of een e-mail spam of phishing was door de reputatie van de afzender te evalueren.

Replay attack

Een replay-aanval is een vorm van cyberaanval waarbij een aanvaller de communicatie tussen twee partijen onderschept en de informatie opnieuw afspeelt om toegang te krijgen tot gegevens of bronnen. Dit kan worden voorkomen door het gebruik van authenticatie en encryptie.

Voorbeeld: De aanvaller voerde een replay-aanval uit om toegang te krijgen tot de beveiligde informatie die tussen de twee partijen werd uitgewisseld.

Root password

Het root-wachtwoord is een wachtwoord dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het root-account op een computer of server. Het root-account heeft onbeperkte toegang tot alle bestanden en instellingen op het systeem.

Voorbeeld: Het IT-team moest het root-wachtwoord gebruiken om toegang te krijgen tot de server om een probleem op te lossen.

RFID (Radio Frequency Identification)

RFID is een technologie die het mogelijk maakt om gegevens te verzenden en te ontvangen via radiofrequenties. Het wordt vaak gebruikt om objecten te volgen of te identificeren, zoals in de logistiek, de productie en de detailhandel.

Voorbeeld: Het bedrijf gebruikte RFID-tags om de inventaris in het magazijn te volgen en te beheren.

Recovery Point Objective (RPO)

Recovery Point Objective (RPO) is een term die wordt gebruikt in disaster recovery planning om het maximaal toelaatbare verlies van gegevens aan te geven bij een systeemstoring. Het geeft aan hoe ver terug een organisatie kan gaan om verloren gegevens te herstellen.

Voorbeeld: Het bedrijf stelde een RPO van één uur in, wat betekent dat het in staat moet zijn om alle gegevens die in het afgelopen uur verloren zijn gegaan, te herstellen.

Recovery Time Objective (RTO)

Recovery Time Objective (RTO) is een term die wordt gebruikt in disaster recovery planning om de maximale tijd aan te geven die een organisatie nodig heeft om systemen na een storing weer volledig operationeel te maken. Het is een belangrijke factor bij het bepalen van de omvang van een storing en het plan voor de noodherstel.

Voorbeeld: Het bedrijf stelde een RTO van vier uur in, wat betekent dat het in staat moet zijn om alle systemen binnen vier uur na een storing weer volledig operationeel te maken.

Round-robin DNS

Round-robin DNS is een methode om verzoeken om DNS-records af te wisselen tussen verschillende IP-adressen die aan een domein zijn gekoppeld. Hierdoor kan het verkeer gelijkmatig worden verdeeld over meerdere servers en kan de belasting van elke server worden verminderd.

Voorbeeld: Het bedrijf gebruikte round-robin DNS om het webverkeer gelijkmatig te verdelen over meerdere web servers.

Regression testing

Regression testing is een softwaretesttechniek die wordt gebruikt om te controleren of wijzigingen in software geen onbedoelde negatieve gevolgen hebben voor de bestaande functionaliteit. Het omvat het opnieuw testen van de software om te zorgen dat deze nog steeds goed functioneert na de wijzigingen.

Voorbeeld: Het ontwikkelteam voerde regression testing uit na het implementeren van een nieuwe functie om te zorgen dat de bestaande functionaliteit niet is aangetast.

Rogue software

Rogue software, ook wel bekend als malware, is software die schade kan aanrichten aan een computersysteem of netwerk. Het kan worden gebruikt om gevoelige informatie te stelen, het systeem te verstoren of toegang te krijgen tot het systeem zonder toestemming.

Voorbeeld: Het systeem werd besmet met rogue software nadat een medewerker op een kwaadaardige e-mailbijlage had geklikt.

Remote code execution

Remote code execution is een cyberaanval waarbij een aanvaller code uitvoert op een systeem vanaf een externe locatie. Het kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot systemen en gegevens te stelen of te manipuleren.

Voorbeeld: De aanvaller gebruikte remote code execution om toegang te krijgen tot het systeem en gevoelige informatie te stelen.

Resource exhaustion

Resource exhaustion is een aanvalstechniek waarbij een aanvaller een systeem dwingt om meer middelen te gebruiken dan beschikbaar zijn, waardoor het systeem niet meer functioneert. Dit kan leiden tot een verminderde prestatie of zelfs tot een systeemcrash.

Voorbeeld: De aanvaller lanceerde een resource exhaustion aanval op de webserver van het bedrijf, waardoor deze niet meer reageerde op verzoeken van gebruikers.

Router hardening

Router hardening is het proces van het beveiligen van routers door het implementeren van beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot het netwerk te voorkomen. Dit omvat het bijwerken van firmware, het wijzigen van standaardwachtwoorden en het instellen van firewalls en andere beveiligingsmaatregelen.

Voorbeeld: Het IT-team implementeerde router hardening maatregelen om het netwerk van het bedrijf te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang.

Runtime Application Self-Protection (RASP)

Runtime Application Self-Protection (RASP) is een beveiligingstechnologie die wordt gebruikt om applicaties te beschermen tegen aanvallen terwijl ze worden uitgevoerd. RASP kan de uitvoering van applicaties controleren op verdachte activiteiten en deze activiteiten stoppen voordat ze schade kunnen aanrichten.

Voorbeeld: Het bedrijf implementeerde RASP om hun webapplicaties te beschermen tegen aanvallen zoals SQL-injectie.

Reliability

Reliability is een maatstaf voor de stabiliteit en betrouwbaarheid van een systeem. Het houdt in dat het systeem altijd beschikbaar is en correct functioneert, zonder onverwachte uitval of storingen.

Voorbeeld: De IT-afdeling van het bedrijf werkt aan het verbeteren van de betrouwbaarheid van het netwerk om te zorgen dat het altijd beschikbaar is voor de gebruikers.

Random Access Memory (RAM)

Random Access Memory (RAM) is een type computergeheugen dat wordt gebruikt om gegevens en programma’s op te slaan terwijl ze worden gebruikt door de processor. RAM is vluchtig, wat betekent dat de opgeslagen gegevens verloren gaan als de stroomtoevoer wordt onderbroken.

Voorbeeld: De computer crashte omdat er onvoldoende RAM-geheugen was om de applicatie te draaien.

Risk Management

Risk Management is het proces van het identificeren, evalueren en beheren van risico’s die kunnen leiden tot financiële verliezen, reputatieschade, of schade aan eigendommen. Het omvat het nemen van preventieve maatregelen om de kans op het optreden van risico’s te verminderen en het implementeren van plannen om de schade te minimaliseren als er zich toch een risico voordoet.

Voorbeeld: Het bedrijf heeft een uitgebreid risicobeheerplan opgesteld om zichzelf te beschermen tegen potentiële cyberaanvallen.

Rule-Based Access Control

Rule-Based Access Control is een methode voor toegangsbeheer die is gebaseerd op regels die zijn opgesteld door beheerders. Deze regels bepalen wie toegang heeft tot bepaalde bronnen op basis van kenmerken zoals gebruikersrollen, tijdstip en locatie.

Voorbeeld: Het IT-team heeft een rule-based access control systeem geïmplementeerd om de toegang tot gevoelige gegevens te beperken tot geautoriseerde gebruikers.

Reflected XSS

Reflected Cross-Site Scripting (XSS) is een aanvalstechniek waarbij een aanvaller kwaadaardige code inbrengt in een webapplicatie die vervolgens wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker de website bezoekt. De code wordt “reflected” omdat het wordt weergegeven als onderdeel van de pagina die wordt teruggegeven aan de gebruiker.

Voorbeeld: De aanvaller voerde een reflected XSS-aanval uit door een kwaadaardige script te injecteren in een zoekveld op een website, zodat deze zou worden uitgevoerd wanneer een gebruiker een zoekopdracht uitvoert.

Rogue Device Detection

Rogue Device Detection is het proces van het identificeren en beheren van ongeautoriseerde apparaten die verbinding maken met een netwerk. Dit omvat het detecteren van apparaten die geen deel uitmaken van de organisatie en het beperken van hun toegang tot het netwerk.

Voorbeeld: Het beveiligingsteam heeft een rogue device detection systeem geïmplementeerd om ongeautoriseerde apparaten op het netwerk te identificeren en de toegang tot het netwerk te beperken.