Cybersecurity woordenlijst – Termen die beginnen met U

Cybersecurity woordenlijst – Termen die beginnen met U

Deze lijst biedt een overzicht van belangrijke cybersecurity woorden die beginnen met de letter U.

3 Termen die beginnen met U
3 Termen die beginnen met U

User access control

User access control is een beveiligingsmaatregel waarmee de toegang tot systemen en gegevens wordt gecontroleerd op basis van de identiteit en rol van de gebruiker. Het omvat het proces van authenticatie, autorisatie en verificatie van de identiteit van de gebruiker om te bepalen welke toegangsniveau de gebruiker heeft.

Voorbeeld: Het bedrijf implementeerde strikte user access control maatregelen om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers toegang konden krijgen tot gevoelige bedrijfsgegevens.

URL filtering

URL filtering is een beveiligingsmaatregel waarmee toegang tot websites en webinhoud kan worden beperkt of geblokkeerd op basis van een vooraf gedefinieerde set regels. Het omvat het scannen van inkomende webverkeer en het controleren of de URL overeenkomt met de lijst met toegestane of geblokkeerde URL’s.

Voorbeeld: Het bedrijf maakte gebruik van URL filtering om werknemers te beperken in het bezoeken van sociale media websites tijdens werktijden.

Unified Threat Management (UTM)

Unified Threat Management (UTM) is een uitgebreide beveiligingsoplossing die meerdere beveiligingsfuncties biedt, zoals firewall, antivirus, intrusion prevention en VPN, in één geïntegreerde oplossing. Het biedt een gecentraliseerde en kosteneffectieve aanpak voor het beveiligen van netwerken.

Voorbeeld: Het bedrijf implementeerde een UTM-oplossing om de beveiliging van het netwerk te verbeteren en de complexiteit van het beheer van verschillende beveiligingsoplossingen te verminderen.

User behavior analytics (UBA)

User behavior analytics (UBA) is een beveiligingsoplossing die het gedrag van gebruikers op een netwerk of systeem analyseert om afwijkingen te detecteren die wijzen op mogelijke beveiligingsincidenten. Het omvat het verzamelen en analyseren van gegevens over gebruikersactiviteiten, zoals logboeken, toegangsgegevens en netwerkactiviteit.

Voorbeeld: Het bedrijf implementeerde UBA om verdachte gebruikersactiviteiten te detecteren en mogelijke beveiligingsproblemen te voorkomen.

User identity management

User identity management is het proces van het beheren en beveiligen van de identiteiten en toegangsrechten van gebruikers tot een systeem of netwerk. Het omvat het maken, beheren en verwijderen van gebruikersaccounts en het toewijzen van toegangsrechten op basis van hun rol en verantwoordelijkheden.

Voorbeeld: Het bedrijf implementeerde strikte user identity management policies om te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hadden tot het netwerk.

Unstructured data

Unstructured data verwijst naar data die niet is georganiseerd of gestructureerd op een manier die gemakkelijk door computers kan worden geanalyseerd. Dit type data komt voor in verschillende formaten, waaronder tekst, afbeeldingen en video’s, en kan moeilijk te analyseren zijn vanwege de complexiteit en diversiteit ervan.

Voorbeeld: Het bedrijf had moeite met het analyseren van ongestructureerde data zoals e-mails en sociale media-inhoud vanwege de grote hoeveelheid en diversiteit van de informatie.

User provisioning

User provisioning is het proces van het toewijzen en beheren van de toegangsrechten van gebruikers tot een systeem of netwerk. Dit omvat het maken, wijzigen en verwijderen van gebruikersaccounts en het toewijzen van toegangsrechten op basis van hun rol en verantwoordelijkheden.

Voorbeeld: De IT-afdeling voerde user provisioning uit om ervoor te zorgen dat nieuwe medewerkers snel toegang kregen tot de systemen en bronnen die ze nodig hadden.

User training

User training omvat het trainen van gebruikers over veiligheidspraktijken en het bewust maken van de risico’s van cyberaanvallen. Dit omvat het verstrekken van training en educatieve materialen over phishing, social engineering, wachtwoordbeheer en andere beveiligingsgerelateerde onderwerpen.

Voorbeeld: Het bedrijf gaf regelmatig gebruikerstrainingen om medewerkers te informeren over de nieuwste beveiligingsrisico’s en hoe ze zichzelf kunnen beschermen.

User activity monitoring

User activity monitoring is het proces van het volgen en controleren van de activiteiten van gebruikers op een systeem of netwerk. Dit omvat het verzamelen en analyseren van gegevens over hun toegangsactiviteiten, bestands- en mappenwijzigingen, en netwerkverkeer.

Voorbeeld: De IT-afdeling voerde regelmatig user activity monitoring uit om verdachte activiteiten te detecteren en te onderzoeken om te zorgen dat gebruikers alleen toegang hadden tot de bronnen die ze nodig hadden.

User rights

User rights zijn toestemmingen die aan gebruikers worden verleend om bepaalde acties uit te voeren in een systeem of netwerk. Het is belangrijk om de juiste rechten aan de juiste gebruikers toe te kennen om ongeautoriseerde toegang en misbruik te voorkomen.

Voorbeeld: De IT-beheerder heeft de gebruikersrechten van de nieuwe medewerker aangepast om ervoor te zorgen dat hij alleen toegang heeft tot de specifieke bestanden en mappen die relevant zijn voor zijn werk.

User account control (UAC)

User Account Control is een beveiligingsfunctie die is geïntroduceerd in Windows Vista en hoger. Het controleert of de gebruiker toestemming heeft om een actie uit te voeren die gevolgen kan hebben voor de beveiliging van het systeem, en vraagt om bevestiging voordat de actie wordt uitgevoerd.

Voorbeeld: Het UAC-scherm verschijnt wanneer de gebruiker probeert een programma te installeren en vraagt om bevestiging voordat de installatie wordt voortgezet.

Unauthorized access

Ongeautoriseerde toegang verwijst naar het verkrijgen van toegang tot een systeem of netwerk zonder de juiste toestemming of autorisatie. Dit kan leiden tot gegevensdiefstal, -verwijdering of -vernietiging en andere veiligheidsproblemen.

Voorbeeld: De hacker slaagde erin ongeautoriseerde toegang te krijgen tot het systeem van het bedrijf en wiste belangrijke bestanden.

URL obfuscation

URL-obfuscation is het proces van het wijzigen van een URL om de ware locatie van een webpagina of bestand te verbergen. Dit wordt vaak gebruikt door kwaadwillende actoren om gebruikers te misleiden om op links te klikken die naar schadelijke websites of bestanden leiden.

Voorbeeld: De phishing-e-mail bevatte een link naar een kwaadaardige website die was gecamoufleerd met URL-obfuscation om het echte doel te verbergen.

User entity behavior analytics (UEBA)

User Entity Behavior Analytics is een methode van cybersecurity die zich richt op het identificeren van afwijkingen in gebruikersgedrag die kunnen wijzen op een inbreuk op de beveiliging. UEBA maakt gebruik van machine learning en andere geavanceerde analysemethoden om afwijkend gedrag te detecteren en te rapporteren.

Voorbeeld: De UEBA-software detecteerde een afwijking in het gebruikersgedrag van een werknemer, die ongebruikelijk veel gevoelige bestanden probeerde te openen buiten zijn normale werktijden.

User activity log

User activity log is een register waarin alle activiteiten van gebruikers worden vastgelegd. Dit kan informatie bevatten over wie toegang heeft gehad tot welke bestanden, welke acties zijn ondernomen en wanneer ze hebben plaatsgevonden. Het helpt bij het detecteren van ongeautoriseerde activiteiten en het traceren van gebruikers die mogelijk hebben geprobeerd de beveiliging te omzeilen.

Voorbeeld: De beheerder controleerde de user activity log om te onderzoeken wie de systeembestanden had gewijzigd en of er ongeautoriseerde toegang tot het netwerk was geweest.

User privileges

User privileges bepalen welke acties een gebruiker kan uitvoeren op een systeem of applicatie. Dit omvat bijvoorbeeld toegangsniveaus, autorisaties en rechten die een gebruiker heeft op basis van zijn rol of functie.

Voorbeeld: De gebruiker had geen admin rechten en kon daarom bepaalde acties niet uitvoeren op het systeem, zoals het installeren van software.

User session

Een user session verwijst naar de periode waarin een gebruiker is ingelogd op een systeem of applicatie. Het omvat de duur van de sessie en alle activiteiten die de gebruiker heeft uitgevoerd tijdens die sessie.

Voorbeeld: De gebruiker had zijn user session niet afgesloten, waardoor iemand anders toegang had tot zijn account en vertrouwelijke informatie kon bekijken.

User tracking

User tracking verwijst naar het proces van het volgen van de activiteiten van gebruikers op een systeem of netwerk. Dit kan worden gedaan om inbreuken op de beveiliging te detecteren, om naleving van de beveiligingsrichtlijnen te waarborgen en om gebruikersgedrag te analyseren.

Voorbeeld: Het bedrijf voerde user tracking uit om het gebruik van bedrijfsmiddelen te controleren en om te bepalen of gebruikers zich aan de beveiligingsrichtlijnen hielden.

User impersonation

User impersonation verwijst naar het proces waarbij een aanvaller zich voordoet als een andere gebruiker om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot een systeem of applicatie. Dit kan worden gedaan door gebruik te maken van gestolen inloggegevens of door technieken voor social engineering toe te passen.

Voorbeeld: De aanvaller deed zich voor als een systeembeheerder om toegang te krijgen tot gevoelige informatie en deze te stelen.

Unintentional insider threat

Een unintentional insider threat verwijst naar het risico dat medewerkers onbedoeld de beveiliging van hun organisatie in gevaar brengen, bijvoorbeeld door het delen van gevoelige informatie met de verkeerde personen of door onzorgvuldig om te gaan met wachtwoorden.

Voorbeeld: Een werknemer stuurde per ongeluk een e-mail met vertrouwelijke informatie naar de verkeerde ontvanger, wat resulteerde in een unintentional insider threat.

User acceptance testing (UAT)

User acceptance testing (UAT) is een proces waarbij eindgebruikers de software of het systeem testen om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de vereisten en verwachtingen voordat het wordt geïmplementeerd in de productieomgeving.

Voorbeeld: Voordat de nieuwe software werd vrijgegeven, werd er een uitgebreide user acceptance testing (UAT) uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het voldeed aan de eisen van de gebruikers.

URL rewriting

URL rewriting is het proces van het wijzigen van de URL van een website zonder de inhoud te veranderen. Dit kan worden gebruikt om de zoekmachineoptimalisatie (SEO) te verbeteren, om de toegang tot bepaalde pagina’s te beperken of om een betere gebruikerservaring te bieden.

Voorbeeld: De ontwikkelaar gebruikte URL rewriting om ervoor te zorgen dat de gebruikers toegang hadden tot dezelfde pagina, ongeacht of ze “www” hadden ingevoerd of niet.

Unified access management

Unified access management (UAM) is een systeem waarmee beheerders de toegang tot verschillende applicaties en systemen kunnen beheren vanuit één enkel platform. Dit vereenvoudigt het beheer van gebruikersaccounts, wachtwoorden en autorisaties.

Voorbeeld: Het bedrijf gebruikte een unified access management (UAM) systeem om de toegang van medewerkers tot verschillende systemen en applicaties te beheren.

Unsupervised learning (Onbewaakt leren)

Onbewaakt leren is een machinaal leerproces waarbij gegevens worden geanalyseerd zonder vooraf bepaalde uitkomsten. In tegenstelling tot begeleid leren, waarbij de gegevens worden gelabeld met de juiste uitkomst, zoekt onbewaakt leren naar patronen en relaties in de gegevens zelf. Dit proces wordt vaak gebruikt voor clustering en associatieve regels.

Voorbeeld: Een voorbeeld van onbewaakt leren is het clusteren van klantgegevens in een marketingcampagne om segmenten van klanten te identificeren voor gerichte promoties.