Cybersecurity woordenlijst – Termen die beginnen met X

Cybersecurity woordenlijst – Termen die beginnen met X

Welkom bij onze lijst van cybersecurity woorden die beginnen met de letter X! Hoewel de letter X misschien niet de meest voorkomende letter is in cybersecurity woorden, zijn er toch een aantal interessante concepten die beginnen met deze letter.

3 Termen die beginnen met X
3 Termen die beginnen met X

XSS (Cross-site scripting)

Cross-site scripting (XSS) is een type aanval op webtoepassingen waarbij kwaadaardige code wordt ingevoegd in webpagina’s die door andere gebruikers worden bekeken. Deze aanvallen worden vaak gebruikt om gegevens te stelen, zoals cookies, login-informatie en meer.

Voorbeeld: Een aanvaller kan XSS gebruiken om kwaadaardige code in te voegen in een webpagina die door andere gebruikers wordt bekeken. Wanneer een gebruiker de pagina bezoekt, wordt de kwaadaardige code uitgevoerd en kan deze worden gebruikt om gegevens te stelen.

XML external entity (XXE) attack

Een XML External Entity (XXE) aanval is een type aanval op webtoepassingen waarbij kwaadaardige XML-invoer wordt gebruikt om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens of om de werking van de webtoepassing te verstoren. XXE-aanvallen kunnen worden gebruikt om gegevens te stelen, zoals inloggegevens en meer.

Voorbeeld: Een aanvaller kan een XXE-aanval gebruiken om toegang te krijgen tot de inloggegevens van gebruikers van een webtoepassing door kwaadaardige XML-invoer te gebruiken.

XSRF (Cross-Site Request Forgery)

Cross-Site Request Forgery (XSRF) is een type aanval op webtoepassingen waarbij een aanvaller de authenticiteit van de gebruiker misbruikt om acties uit te voeren namens de gebruiker. XSRF-aanvallen worden vaak gebruikt om frauduleuze transacties uit te voeren of om gegevens te stelen.

Voorbeeld: Een aanvaller kan XSRF gebruiken om namens een gebruiker een transactie uit te voeren op een webtoepassing zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte is.

XOR encryption

XOR-encryptie is een versleutelingsalgoritme dat wordt gebruikt om gegevens te versleutelen en te beveiligen. XOR-encryptie wordt gebruikt om gegevens te versleutelen met behulp van een wachtwoord of een sleutel, waarbij de bits van de gegevens worden gecombineerd met de bits van de sleutel om de versleutelde gegevens te produceren.

Voorbeeld: Een beveiligingsprofessional kan XOR-encryptie gebruiken om gegevens te versleutelen voordat ze worden verzonden over een onbeveiligd netwerk. Dit kan helpen om de gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.

X.509 certificate

Een X.509-certificaat is een digitale certificering van openbare sleutels die wordt gebruikt om identiteit te verifiëren en om beveiligde communicatie mogelijk te maken. X.509-certificaten worden vaak gebruikt in beveiligde communicatieprotocollen zoals SSL/TLS en S/MIME.

Voorbeeld: Een organisatie kan een X.509-certificaat gebruiken om hun website te beveiligen met behulp van HTTPS. Dit certificaat verifieert de identiteit van de website en biedt versleuteling voor de communicatie tussen de website en de client.

X.25 protocol

X.25 is een protocol voor pakketgeschakelde datacommunicatie over openbare netwerken. X.25 is een oud protocol dat oorspronkelijk werd ontwikkeld voor gebruik met telefoonlijnen en kan worden gebruikt voor gegevenscommunicatie tussen computersystemen.

Voorbeeld: Een organisatie kan X.25 gebruiken om verbinding te maken met een externe computer via een telefoonlijn en om gegevens te verzenden en te ontvangen.

X.400 protocol

X.400 is een protocol voor het verzenden van e-mailberichten tussen computersystemen. X.400 maakt gebruik van een berichtenwisselingsdienst (MHS) om berichten te verzenden en te ontvangen en om verschillende typen inhoud te ondersteunen, zoals tekst, afbeeldingen en meer.

Voorbeeld: Een bedrijf kan X.400 gebruiken om e-mailberichten te verzenden en te ontvangen tussen verschillende afdelingen en locaties.

X.500 directory service

X.500 is een standaard voor een directoryservice die wordt gebruikt om informatie op te slaan en op te halen over gebruikers, systemen en netwerken. X.500 omvat een hiërarchische structuur voor het opslaan en ophalen van informatie, waaronder namen, adressen, telefoonnummers en meer.

Voorbeeld: Een organisatie kan X.500 gebruiken om een directoryservice te implementeren voor het opslaan en ophalen van informatie over werknemers, afdelingen en andere bedrijfsentiteiten. Dit kan helpen om informatie gestructureerd en toegankelijk te houden voor geautoriseerde gebruikers.

X.509 authentication

X.509-authenticatie is een proces van het verifiëren van de identiteit van een entiteit met behulp van een X.509-certificaat. X.509-certificaten worden vaak gebruikt in beveiligingsprotocollen zoals SSL/TLS om de identiteit van een server te verifiëren en om beveiligde communicatie mogelijk te maken.

Voorbeeld: Een gebruiker kan een X.509-authenticatieproces doorlopen om toegang te krijgen tot een beveiligde webapplicatie die gebruikmaakt van SSL/TLS voor beveiligde communicatie.

XaaS (Anything as a Service)

Anything as a Service (XaaS) is een model voor het leveren van services via internet op een as-a-service-basis. XaaS omvat verschillende servicecategorieën zoals Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) en meer.

Voorbeeld: Een organisatie kan XaaS gebruiken om hun IT-infrastructuur uit te besteden aan een derde partij en om toegang te krijgen tot services zoals cloudopslag, virtuele machines en meer.

Xmas tree attack

Een Xmas Tree-aanval is een type aanval op computersystemen waarbij een aanvaller probeert een systeem te crashen of te verstoren door misbruik te maken van een onjuiste configuratie van een netwerkprotocol. De Xmas Tree-aanval wordt zo genoemd vanwege de manier waarop de vlaggen in de TCP-header zijn ingesteld, die lijken op een kerstboom.

Voorbeeld: Een aanvaller kan een Xmas Tree-aanval uitvoeren door de vlaggen in de TCP-header van een netwerkverzoek te manipuleren, waardoor de server crasht of stopt met reageren op verzoeken van gebruikers.

Xterm vulnerability

Xterm is een terminal-emulator die wordt gebruikt om verbinding te maken met een shell op een Unix- of Linux-systeem. Een Xterm-kwetsbaarheid is een beveiligingsprobleem in de software die kan worden misbruikt door aanvallers om toegang te krijgen tot het systeem of om ongeoorloofde acties uit te voeren.

Voorbeeld: Een beveiligingsonderzoeker ontdekt een kwetsbaarheid in Xterm waarmee een aanvaller toegang kan krijgen tot gevoelige informatie op het systeem van een gebruiker. De onderzoeker rapporteert de kwetsbaarheid aan de fabrikant, die een patch uitbrengt om het probleem op te lossen.

X.25 network

X.25 is een oud protocol voor pakketgeschakelde datacommunicatie dat oorspronkelijk werd ontwikkeld voor gebruik met telefoonlijnen. X.25 werd gebruikt voor gegevenscommunicatie tussen computersystemen en maakte gebruik van virtuele circuits om gegevens te verzenden.

Voorbeeld: Een organisatie kan X.25 hebben gebruikt om verbinding te maken met een extern computersysteem via een telefoonlijn om gegevens te verzenden en te ontvangen.

X.400 messaging

X.400 is een protocol voor het verzenden van e-mailberichten tussen computersystemen. X.400 maakt gebruik van een berichtenwisselingsdienst (MHS) om berichten te verzenden en te ontvangen en om verschillende typen inhoud te ondersteunen, zoals tekst, afbeeldingen en meer.

Voorbeeld: Een organisatie kan X.400 gebruiken om e-mailberichten te verzenden en te ontvangen tussen verschillende afdelingen en locaties.

X.509 digital certificate

Een X.509-certificaat is een digitale certificering van openbare sleutels die wordt gebruikt om identiteit te verifiëren en om beveiligde communicatie mogelijk te maken. X.509-certificaten worden vaak gebruikt in beveiligde communicatieprotocollen zoals SSL/TLS en S/MIME.

Voorbeeld: Een organisatie kan een X.509-certificaat gebruiken om hun website te beveiligen met behulp van HTTPS. Dit certificaat verifieert de identiteit van de website en biedt versleuteling voor de communicatie tussen de website en de client.