Meteen naar de inhoud

Facebook hacken

Als u het wachtwoord van uw Facebook-account bent kwijtgeraakt en op zoek bent naar een manier om toegang te krijgen tot uw sociale media-account, kunt u dit doen met behulp van de officiële Facebook tool “wachtwoord vergeten“.

Als u die optie echter niet kunt gebruiken of het account van iemand anders wilt hacken, moet u mogelijk professionele hackers inhuren voor uw Facebook account.

Is het hacken van Facebook legaal?

Iemand inhuren voor illegale activiteiten zoals het hacken van een Facebook account zijn illegaal. De abstractie die inherent is aan computers, vervaagt de lijnen van veel dingen, maar in wezen is het hacken van iemands eigendom niet anders dan inbreken bij iemand thuis. Een professionele hacker kan slim te werk gaan, en toch binnen de grenzen van de wet blijven.

Maar kan ik iemand betalen om Facebook te hacken?

Ja, je kan iemand betalen om een Facebook account te hacken. Let wel op, zodra je iemand betaalt om Facebook te hacken, ben je illegaal bezig. Er bestaat een grote kans dat je met een oplichter, cybercrimineel of een criminele-organisatie te maken hebt.

Je kan het goed bedoelen

Een Britse student die in 2011 de beveiliging op Facebook heeft geschonden, is veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf, ondanks het feit dat zijn bedoelingen niet kwaadaardig waren.

Neppe Facebook hacking diensten

Mensen zijn vaak wanhopig als ze op zoek zijn naar Facebook hacking diensten, en daar spelen criminelen en oplichters op in.

Zo worden er bijvoorbeeld neppe Facebook hacking diensten aangeboden. Het resultaat van het gebruik van zo een dienst is vaak ten nadele van de gebruiker.

Huurhacker.nl adviseert om nooit gebruik te maken van een Facebook hacking dienst of programma.

Wanneer mag je van Facebook een account hacken?

Beleid voor verantwoord onderzoek en verantwoorde openbaarmaking

Als je wilt deelnemen aan het Facebook whitehat programma, vraagt Facebook het volgende van je:

  • Voer geen handelingen uit op een afzonderlijk account (waaronder het aanpassen of openen van gegevens van het account) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de accounteigenaar, die je op verzoek moet overleggen.
  • Onderneem bonafide pogingen om privacy schendingen en verstoringen voor anderen te voorkomen, inclusief, maar niet beperkt tot, ongeautoriseerde toegang tot of de vernietiging van gegevens en een verstoring of aantasting van onze services. Schend niet opzettelijk van toepassing zijnde wet- of regelgeving, waaronder, maar niet beperkt tot, wetten en voorschriften die ongeautoriseerde toegang tot gegevens verbieden.
  • Als je onbedoeld zonder verificatie toegang krijgt tot de gegevens van iemand anders of Facebook-bedrijfsgegevens tijdens het onderzoeken van een probleem, moet je onmiddellijk elke activiteit staken die kan resulteren in verdere toegang van gebruikersgegevens of Facebook-bedrijfsgegevens en moet je Facebook laten weten tot welke informatie je toegang hebt gehad (inclusief een volledige beschrijving van de inhoud van de informatie). Vervolgens moet je de informatie onmiddellijk uit je systeem verwijderen. Wanneer je toegang blijft hebben tot gegevens van iemand anders of bedrijfsgegevens, kan dit wijzen op een gebrek aan goed vertrouwen.
  • gebruik een beveiligingsprobleem dat je ontdekt met geen enkele andere reden dan testdoeleinden en voer geen tests uit buiten je eigen account, een testaccount of een ander account waarvoor je van de accounteigenaar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen om te testen. (Dit is inclusief het aantonen van aanvullend risico, zoals het risico dat het beveiligingsprobleem zou kunnen worden gebruikt om gevoelige bedrijfsgegevens of het account van een andere gebruiker te hacken.)
  • Geef Facebook voldoende tijd om een door jou gerapporteerd probleem te onderzoeken en op te lossen voordat je informatie over je rapport openbaar maakt of met anderen deelt.

Bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens

  • Facebook overweegt deze voorwaarden om je, ook op grond van de Computer Fraud and Abuse Act (CFFA), autorisatie te verlenen om de beveiliging van de producten en systemen te testen die hieronder worden geïdentificeerd als producten en systemen die binnen de reikwijdte vallen. Deze voorwaarden verlenen je geen autorisatie om opzettelijk toegang te hebben tot bedrijfsgegevens of gegevens van het account van iemand anders, zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, persoonlijke gegevens of gegevens die zijn gerelateerd aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  • Als Facebook naar eigen goeddunken bepaalt dat je in alle opzichten hebt voldaan aan deze Voorwaarden van het premieprogramma voor bugs (Bug Bounty) bij het rapporteren van een beveiligingsprobleem aan Facebook, dienen we geen klacht in bij de autoriteiten en nemen we geen juridische stappen tegen jou, waaronder rechtszaken op basis van de CFFA in verband met het onderzoek dat de basis is van je rapport en DMCA-claims tegen jou vanwege het omzeilen van de technologische maatregelen die we hebben getroffen om de betreffende toepassingen te beschermen. Facebook neemt ook geen juridische stappen tegen jou naar aanleiding van duidelijk onopzettelijke of te goeder trouw begane schendingen van het Facebook-beleid of deze voorwaarden.
  • Je gebruik van Facebook-services en de services van een van de aan Facebook gelieerde bedrijven, inclusief voor de doelstellingen van dit programma, blijft onderhevig aan de voorwaarden en het beleid van Facebook en de voorwaarden en het beleid van eventuele aan Facebook gelieerde bedrijven waarvan je de services gebruikt. Voor zover activiteiten die zijn geautoriseerd door deze Voorwaarden van het premieprogramma voor bugs (Bug Bounty) niet overeenstemmen met andere servicevoorwaarden voor Facebook-bedrijven en -producten die binnen de reikwijdte vallen, doen we afstand van deze beperkingen voor het beperkte doel om beveiligingsonderzoek toe te staan op grond van dit beleid.
  • Als er juridische stappen tegen je worden ondernomen door een derde partij wegens gedrag waarvan Facebook bepaalt dat dit voldoet aan deze Voorwaarden van het premieprogramma voor bugs (Bug Bounty), dan onderneemt Facebook stappen om, aan het publiek of de rechtbank, bekend te maken dat je acties op grond van dit programma geautoriseerd waren.