Pentest Kosten

pentest kosten banner

Het budgetteren voor cybersecurity is een belangrijke taak voor elk bedrijf. Een cruciaal onderdeel hiervan zijn de kosten van een pentest, een essentiële dienst die uw bedrijfsbeveiliging op de proef stelt en verbetert. Maar wat kost een pentest eigenlijk? Laten we dit samen ontdekken.

Wat Beïnvloedt de Prijs van een Pentest?

Een pentest is geen eenheid product. De kosten kunnen variëren op basis van verschillende factoren. Hier zijn enkele sleutelfactoren die de prijs bepalen:

1. Omvang van de Test

De omvang van een pentest hangt af van het aantal en de aard van de systemen of applicaties die getest moeten worden.

Bij een groot netwerk met meerdere servers, talrijke werkstations, en diverse applicaties, zijn er meer mogelijke ingangspunten die een hacker kan proberen te exploiteren.

Dit betekent dat het meer tijd en resources kost om deze systemen grondig te testen. De kosten van een pentest stijgen meestal evenredig met de omvang van de IT-infrastructuur.

Het is echter belangrijk te vermelden dat een uitgebreide pentest de meest effectieve manier is om mogelijke kwetsbaarheden en beveiligingsrisico’s te identificeren.

2. Complexiteit van de Omgeving

De complexiteit van uw IT-omgeving is een andere bepalende factor. Als uw netwerk en applicaties gebruik maken van standaardtechnologieën en -architecturen, zal een pentest minder ingewikkeld zijn en minder tijd in beslag nemen.

Echter, als uw IT-omgeving complex is – misschien met maatwerksoftware, diverse soorten apparaten en technologieën, en meerdere integratiepunten – zal dit de tijd en de expertise die nodig is om een grondige pentest uit te voeren vergroten, en daarmee ook de kosten.

3. Niveau van Expertise

Het niveau van expertise dat nodig is voor een pentest hangt af van de beveiligingsbehoeften van uw organisatie en de complexiteit van uw IT-omgeving.

Een basispentest kan uitgevoerd worden door een pentester met algemene vaardigheden, terwijl een diepgaande, gespecialiseerde pentest een pentester vereist met gespecialiseerde kennis en ervaring in specifieke technologieën, beveiligingsgebieden, of industrieën.

Pentesters met een hoger niveau van expertise zullen doorgaans hogere tarieven hanteren, maar de extra kosten kunnen gerechtvaardigd zijn door de hogere kwaliteit van de pentest.

Verschil in expertise kan de prijs beinvloeden
Verschil in expertise kan de prijs beinvloeden

4. Type Pentest

Er zijn verschillende soorten pentests, elk met hun eigen specifieke kostenstructuur.

Een netwerkpentest, bijvoorbeeld, richt zich op de externe en interne netwerkbeveiliging en zal beveiligingsproblemen identificeren in uw firewalls, routers, switches en servers.

Een webapplicatiepentest, daarentegen, richt zich op de beveiliging van uw webapplicaties en zal kwetsbaarheden zoals SQL-injectie, cross-site scripting (XSS) en cross-site request forgery (CSRF) identificeren.

Mobiele applicatiepentesting is weer een ander specialisme, gericht op de unieke kwetsbaarheden van mobiele apps.

Het type pentest dat u kiest zal grotendeels afhangen van de specifieke behoeften en prioriteiten van uw organisatie op het gebied van beveiliging.

Verschillende soorten pentesten
Verschillende soorten pentesten

Budgettering voor een Pentest

Bij het budgetteren voor een pentest is het belangrijk om te begrijpen dat dit een investering is in de beveiliging van uw bedrijf.

Een geslaagde aanval kan veel duurder zijn dan de kosten van een pentest, zowel financieel als qua reputatie.

Kies voor Waarde, Niet Alleen voor Prijs

Bij het kiezen van een pentest bedrijf, moet u niet alleen naar de prijs kijken, maar ook naar de waarde die ze leveren.

Een goedkoop bedrijf kan misschien wel een pentest uitvoeren, maar kunnen ze ook de ondersteuning bieden die u nodig heeft om de bevindingen te interpreteren en uw beveiliging te verbeteren? Kwaliteit en expertise moeten voorop staan in uw beslissing.

gemiddelde kosten veroorzaakt door een cyberaanval
gemiddelde kosten veroorzaakt door een cyberaanval

Kosten Pentest

De kosten van een pentest in Nederland variëren doorgaans tussen €3.000 en €50.000. Het exacte bedrag hangt af van factoren zoals systeemcomplexiteit en testvereisten. Het is belangrijk om offertes op te vragen bij verschillende betrouwbare beveiligingsbedrijven voor nauwkeurige prijsinformatie.

Conclusie

De kosten van een pentest zijn afhankelijk van verschillende factoren en kunnen sterk variëren. Belangrijk is om niet alleen naar de kosten te kijken, maar ook naar de waarde die een pentest biedt in termen van verbeterde beveiliging en risicobeperking.