Ransomware

Ransomware is een vorm van malware die steeds meer aan terrein wint in het digitale landschap. Deze gids duikt diep in de kern van ransomware: van de technische werking tot preventieve maatregelen en de juridische implicaties.

Wat is Ransomware?

Ransomware is een type malware dat de databestanden van een gebruiker of een organisatie versleutelt. In sommige gevallen kan het zelfs het hele IT-systeem platleggen door essentiële systeembestanden te versleutelen. De aanvallers eisen vervolgens een losgeld1 voor de decryptiesleutel.

Soorten Ransomware

Er zijn voornamelijk twee types ransomware: lockers en cryptors. Lockers vergrendelen het toegangsscherm van een systeem en maken het onbruikbaar. Cryptors daarentegen versleutelen bestanden op het geïnfecteerde systeem. Geavanceerdere vormen kunnen zelfs databases2, back-ups, en cloud-opslag versleutelen.

Soort RansomwareWerking
LockerVergrendelt toegangsscherm, maakt systeem onbruikbaar.
CryptorVersleutelt bestanden, vraagt losgeld voor decryptiesleutel.
Locker en Cryptor ransomware

Hoe Verspreidt Ransomware Zich?

Ransomware kan zich verspreiden via verschillende kanalen:

 1. E-mailbijlagen en Links: Veel ransomware-aanvallen beginnen met een phishing-e-mail die een besmette bijlage of link bevat.
 2. Besmette Websites: Het bezoeken van een gehackte of kwaadaardige website kan ook tot een infectie leiden.
 3. Kwetsbaarheden in het netwerk: In sommige gevallen maken aanvallers gebruik van kwetsbaarheden in een netwerk, zoals een verouderde server of firewall, om de ransomware te verspreiden.

Hoe Herken Je Ransomware?

Een ransomware-infectie is meestal te herkennen aan de volgende symptomen:

 • Versleutelde bestanden die niet meer toegankelijk zijn.
 • Toepassingen die niet meer functioneren.
 • Een losgeldbericht op het scherm, vaak met een timer.

Juridische Aspecten van Ransomware

Ransomware is illegaal. Bij het ontdekken van een ransomware-infectie is het belangrijk om direct aangifte te doen bij de politie. Dit kan helpen in het verzamelen van bewijs en het eventueel traceren van de daders.

Waarom het Betalen van Losgeld een Riskante Gok is

De acute crisis die een ransomware-aanval veroorzaakt, kan de drang om het losgeld te betalen vergroten. Echter, het voldoen aan deze eis kan leiden tot een reeks onvoorziene gevolgen3. Hier zijn de redenen waarom betalen wellicht niet de slimste keuze is.

Geen Garantie op Ontsleuteling

Wanneer je besluit het losgeld te betalen, ben je afhankelijk van de betrouwbaarheid van criminelen. Er zijn talloze voorbeelden van organisaties die hebben betaald en vervolgens nooit een werkende sleutel hebben ontvangen4. Je bent dan niet alleen je geld kwijt, maar moet ook vanaf nul beginnen met het herstellen van je systemen.

Kans op Herhaalde Eisen

Nadat je eenmaal hebt betaald, weten cybercriminelen dat je een gemakkelijk doelwit bent. Ze kunnen je mogelijk opnieuw benaderen met de eis om nog meer te betalen.

Halfwerkende Ontsleuteling

De sleutel die je ontvangt, werkt misschien maar gedeeltelijk. Het is niet ongewoon dat het versleutelingsproces zelf enkele bestanden beschadigt. In dat geval zijn deze bestanden voorgoed verloren, zelfs met een werkende ontsleutelingssleutel.

Doelwit voor Toekomstige Aanvallen

Door te betalen maak je jezelf een aantrekkelijker doelwit voor toekomstige aanvallen. Wat weerhoudt dezelfde groep criminelen ervan om je over een jaar opnieuw aan te vallen?

Financiering van Criminele Activiteiten

Zelfs als alles goed lijkt te gaan – je betaalt, krijgt een goede decryption key en alles werkt weer – dan financier je nog steeds criminele activiteiten. Hierdoor blijft ransomware een winstgevend bedrijfsmodel voor cybercriminelen.

Overwegingen bij het Betalen van Losgeld

FactorRisico’sAandachtspunten
Betrouwbaarheid van criminelenHoogGeen garantie op ontsleuteling
Herhaalde eisenGemiddeld tot hoogMogelijke toekomstige aanvallen
Kwaliteit van ontsleutelingGemiddeldMogelijke corruptie van bestanden
Toekomstig doelwitHoogVerhoogd risico op herhaalde aanvallen
Financiering criminaliteitHoogMorele en praktische implicaties
Overwegingen bij het Betalen van Losgeld

Preventieve Maatregelen tegen Ransomware

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt zeker voor ransomware. Hier zijn enkele cruciale stappen die je kunt nemen om jezelf te beschermen:

 1. Regelmatige Back-ups: Maak regelmatig back-ups van belangrijke bestanden en bewaar deze op een externe locatie die losstaat van je netwerk.
 2. Up-to-date Software: Zorg ervoor dat je besturingssysteem en alle software up-to-date zijn. Software-updates bevatten vaak patches voor beveiligingslekken die door ransomware kunnen worden geëxploiteerd.
 3. Veilig Surfgedrag: Wees voorzichtig met het klikken op links en het openen van bijlagen, vooral als deze van onbekende afzenders komen.
 4. Gebruik Antivirus en Firewall: Een goede antivirus en een sterke firewall kunnen je een eerste verdedigingslinie bieden tegen aanvallen.
 5. Beperk Gebruikersrechten: Niet iedereen in een organisatie heeft administratieve rechten nodig. Beperk deze rechten tot alleen de personen die ze echt nodig hebben.
Preventieve MaatregelWaarom is het Belangrijk?
Regelmatige Back-upsOm snel te kunnen herstellen zonder losgeld te betalen.
Up-to-date SoftwareOm bekende beveiligingslekken te dichten.
Veilig SurfgedragOm de kans op een infectie te minimaliseren.
Antivirus en FirewallVoor een extra laag van beveiliging.
Beperk GebruikersrechtenOm de verspreiding van ransomware binnen een netwerk te beperken.
Preventieve Maatregelen tegen Ransomware

Casestudies: Ransomware in de Praktijk

Casestudie 1: Lokale Overheid Getroffen

In deze casestudie kijken we naar een lokale overheid die het slachtoffer werd van een ernstige ransomware-aanval. De aanval legde essentiële diensten plat en had een grote impact op de gemeenschap. Na grondig onderzoek bleek dat de aanval werd gefaciliteerd door een verouderd IT-systeem en onvoldoende training van het personeel5.

Casestudie 2: Ziekenhuis Betaalt Losgeld

Een groot ziekenhuis werd getroffen door ransomware waardoor patiëntgegevens ontoegankelijk werden. In dit geval koos het ziekenhuis ervoor om het losgeld te betalen om snel weer operationeel te zijn. Dit roept ethische en juridische vragen op over het betalen van losgeld aan cybercriminelen.

KNVB geraakt door Lockbit

In april 2023 werd de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)6 slachtoffer van een ransomware-aanval door de beruchte hackersgroep LockBit. Deze gebeurtenis onderstreept de kwetsbaarheid van organisaties voor cyberaanvallen, zelfs degenen die op het eerste gezicht onwaarschijnlijke doelen lijken.

Caesars Entertainment

Caesars Entertainment7 koos ervoor om de hackers te betalen na een aanval waarbij gevoelige klantgegevens werden buitgemaakt. Dit besluit kwam na diepgaande evaluaties en afwegingen. Ze betaalden naar verluidt ongeveer 15 miljoen dollar, de helft van het geëiste losgeld.

MGM Resorts

Aan de andere kant koos MGM Resorts8 ervoor om niet te betalen. Deze beslissing heeft geleid tot ernstige operationele verstoringen. Het bedrijf heeft moeite met toegang tot hun boekingssystemen, wat resulteert in aanzienlijk inkomstenverlies.

Toekomstige Trends en Ontwikkelingen

Ransomware evolueert snel. We zien de volgende trends en ontwikkelingen:

 1. Ransomware-as-a-Service: Dit is een businessmodel waarbij cybercriminelen ransomware-diensten aanbieden aan minder technisch onderlegde personen.
 2. Doxing: Naast het versleutelen van bestanden dreigen sommige ransomware-aanvallen nu ook met het openbaar maken van gevoelige informatie.
 3. Meer Gerichte Aanvallen: Er is een toename van aanvallen die specifiek gericht zijn op organisaties met een grotere financiële draagkracht.

Referenties

 1. Nu.nl – Woningcorporatie betaalt losgeld na ransomware-aanval: ‘Gaat om tonnen’
  ↩︎
 2. TheRegister.com – Ransomwared payroll provider leaks data on 38,000 Australian government workers
  ↩︎
 3. Computerweekly – Over half of ANZ organisations hit by ransomware
  ↩︎
 4. Bleepingcomputer.com – UltraCrypter not providing Decryption Keys after payment. Launches Help Desk
  ↩︎
 5. Security.nl – Hof van Twente wil schade ransomware-aanval verhalen op it-leverancier
  ↩︎
 6. Cyberwarzone – KNVB hit by Ransomware ↩︎
 7. Forbes – Caesers Palace hit by Ransomware ↩︎
 8. MGM Resorts – Cybersecurity problems ↩︎