Meteen naar de inhoud

Security Operation Center inrichten

Een security operation center (SOC) is een centraal punt waar beveiligingsincidenten worden geanalyseerd en verholpen in een organisatie. Het opzetten van een SOC kan helpen om bedreigingen vroegtijdig te detecteren en te voorkomen, en om snel te reageren op beveiligingsincidenten als ze zich voordoen.

Als u overweegt om een SOC in te richten, zijn hier enkele stappen om te volgen:

 1. Bepaal uw beveiligingsbehoeften: Voordat u begint met het opzetten van een SOC, is het belangrijk om te bepalen wat voor soort beveiligingsdiensten u wilt aanbieden en welke tools en processen u nodig hebt om dit te doen. Dit kan variëren afhankelijk van de grootte en het type organisatie, en van de specifieke beveiligingsbehoeften.
 2. Stel een team samen: Een SOC vereist een team van ervaren beveiligingsexperts die in staat zijn om bedreigingen te detecteren, te analyseren en te reageren. Zorg ervoor dat u het juiste team hebt samengesteld om uw beveiligingsbehoeften te kunnen afdekken.
 3. Kies de juiste tools: Er zijn talloze beveiligingstools beschikbaar om te helpen bij het opzetten van een SOC. Kies de tools die het beste aansluiten bij uw beveiligingsbehoeften en budget, en zorg ervoor dat ze goed integreren met uw bestaande systemen en processen.
 4. Stel processen en procedures op: Zorg ervoor dat u duidelijke processen en procedures hebt voor het detecteren, analyseren en reageren op beveiligingsincidenten.
 5. Maak gebruik van automatisering: Het handmatig analyseren van alle beveiligingsgegevens kan tijdrovend zijn. Door gebruik te maken van automatisering, zoals geavanceerde bedreigingsdetectiesystemen, kunt u tijd besparen en efficiënter werken.
 6. Stel een incidentresponseplan op: Een incidentresponseplan beschrijft de stappen die u moet nemen als er zich een beveiligingsincident voordoet, zoals het vastleggen van gegevens, het beperken van de schade en het communiceren met relevante partijen. Zorg ervoor dat u een solide plan hebt opgesteld voordat er zich een incident voordoet.
 7. Test en valideer: Voordat u uw SOC in gebruik neemt, is het belangrijk om te testen en te valideren of alles naar behoren werkt. Dit kan helpen om problemen te identificeren en op te lossen voordat er zich een incident voordoet.

Door deze stappen te volgen, kunt u een effectief security operation center opzetten om uw organisatie te beschermen tegen bedreigingen. Het is belangrijk om regelmatig te blijven evalueren en bij te werken, zodat u kunt blijven voldoen aan de veranderende beveiligingsbehoeften van uw organisatie.

Lees ook:

Hoe groot moet een Security Operation Center team zijn?

Het ideale teamgrootte voor een security operation center (SOC) is afhankelijk van de grootte en het type organisatie, en van de specifieke beveiligingsbehoeften. In het algemeen geldt dat hoe groter de organisatie, hoe groter het SOC team zou moeten zijn. Het team kan bestaan uit een combinatie van interne en externe beveiligingsexperts, afhankelijk van de behoeften van de organisatie. Het is belangrijk om voldoende mensen te hebben om alle beveiligingsbehoeften af te kunnen dekken, maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om de kosten in de hand te houden. Een goed uitgangspunt is om een team te hebben dat groot genoeg is om efficiënt te kunnen werken, maar klein genoeg om flexibel te kunnen zijn.

Missie van een SOC

De missie van een security operation center (SOC) is om bedreigingen vroegtijdig te detecteren en te voorkomen, en om snel te reageren op beveiligingsincidenten als ze zich voordoen. Dit omvat het gebruik van beveiligingstools en -technieken om bedreigingen te detecteren, het analyseren van beveiligingsgegevens om de ernst en impact van bedreigingen te bepalen, en het nemen van passende acties om de bedreigingen te beperken en te verhelpen. Het doel van een SOC is om de beveiliging van de organisatie te verbeteren en te beschermen tegen cyberaanvallen en andere bedreigingen.

Er zijn diverse benamingen voor een SOC:

 • Computer Security Incident Response Team (CSIRT)
 • Computer Incident Response Team (CIRT)
 • Computer Incident Response Center (CIRC)
 • Computer Security Incident Response Center (CSIRC)
 • Security Operations Center (SOC)
 • Cybersecurity Operations Center (CSOC)
 • Computer Emergency Response Team (CERT)

Hoe ziet een SOC team eruit?

Een security operation center (SOC) team kan bestaan uit een combinatie van interne en externe beveiligingsexperts, afhankelijk van de behoeften van de organisatie. Het team kan bestaan uit verschillende rollen, zoals beveiligingsanalisten, beveiligingstechnici, beveiligingsmanagers en incidentresponse-experts. Het team kan ook worden ondersteund door andere afdelingen binnen de organisatie, zoals IT en compliance. Het team kan ook bestaan uit externe beveiligingsexperts die zijn ingehuurd om te helpen bij beveiligingsincidenten. Het is belangrijk om een team samen te stellen dat de juiste vaardigheden en expertise heeft om de beveiligingsbehoeften van de organisatie af te kunnen dekken.

SOC team trainen

Er zijn verschillende manieren om mensen in een security operation center (SOC) te trainen:

 1. Interne opleidingen: Interne opleidingen kunnen worden gegeven door ervaren beveiligingsexperts binnen de organisatie. Dit kan in de vorm van klassikale trainingen, webinars of hands-on oefeningen.
 2. Externe opleidingen: Er zijn veel externe opleidingsorganisaties die specifieke trainingen aanbieden voor beveiligingsteams, zoals SANS Institute of the Center for Internet Security (CIS). Deze opleidingen kunnen in de vorm van klassikale trainingen, online cursussen of zelfstudieprogramma’s zijn.
 3. Certificeringen: Er zijn verschillende certificeringen beschikbaar voor beveiligingsexperts, zoals Certified Information Systems Security Professional (CISSP) en Certified Ethical Hacker (CEH). Deze certificeringen kunnen helpen om het kennisniveau van het team te verhogen en te bewijzen dat ze voldoen aan bepaalde professionele standaarden.
 4. Continu leren: Het is belangrijk om te blijven leren en bij te blijven in de snel veranderende wereld van de beveiliging. Encourageer het team om regelmatig te lezen over beveiligingstrends en om deel te nemen aan conferenties en andere professionele ontwikkelingsmogelijkheden.

Door middel van een combinatie van interne en externe opleidingen, certificeringen en continu leren, kunt u het team van uw SOC op de hoogte houden van de nieuwste beveiligingstrends en hen de vaardigheden geven die nodig zijn om de beveiliging van de organisatie te verbeteren. Het is belangrijk om regelmatig te evalueren wat voor soort opleidingen het team nodig heeft, en om opleidingsmogelijkheden aan te bieden die aansluiten bij de behoeften van het team. Het is ook belangrijk om te zorgen voor voldoende budget voor opleidingen, zodat het team de middelen heeft om zich professioneel te ontwikkelen.

Interessante opleidingen van SANS:

 • SANS SEC503: Intrusion Detection In-Depth
 • SANS SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits and Incident Handling
 • SANS SEC561: Intense Hands-on Pen Testing Skill Development
 • SANS FOR610: Reverse-Engineering Malware: Malware Analysis Tools and Techniques

Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor een goede werksfeer en een omgeving waarbinnen het team kan leren en groeien. Dit kan helpen om het team gemotiveerd te houden en om ervoor te zorgen dat ze blijven presteren op een hoog niveau. Het is ook belangrijk om regelmatig te communiceren met het team en te luisteren naar hun feedback en ideeën, zodat u kunt blijven aansluiten bij de behoeften van het team en de organisatie.

Werkt een Security Operation Center 24/7?

Het hangt af van de specifieke behoeften van de organisatie, maar veel security operation centers (SOC’s) werken inderdaad 24/7. Dit is omdat bedreigingen zich op elk moment kunnen voordoen, en het is belangrijk om te kunnen reageren zodra een bedreiging wordt gedetecteerd. Een SOC dat 24/7 werkt, kan helpen om bedreigingen vroegtijdig te detecteren en te voorkomen, en om snel te reageren als er zich een incident voordoet.

In sommige gevallen kan het ook nodig zijn om een SOC op te zetten die alleen tijdens kantooruren werkt, afhankelijk van de specifieke behoeften van de organisatie.

Wat voor soort incidenten kan een SOC behandelen?

Een security operation center (SOC) is ontworpen om bedreigingen vroegtijdig te detecteren en te voorkomen, en om snel te reageren op beveiligingsincidenten als ze zich voordoen. Het doel is om de beveiliging van de organisatie te verbeteren en te beschermen tegen cyberaanvallen en andere bedreigingen.

Er zijn verschillende soorten incidenten die een SOC kan helpen voorkomen, zoals:

 1. Cyberaanvallen: Dit omvat aanvallen op computer- of netwerkbeveiliging, zoals malware, ransomware en phishing-aanvallen.
 2. Netwerkintrusies: Dit omvat ongeoorloofde toegang tot een computer- of netwerkbeveiliging.
 3. Gegevensverlies: Dit omvat het verlies van belangrijke gegevens door menselijke fouten, technische problemen of cyberaanvallen.
 4. Compliance-overtredingen: Dit omvat het niet voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van beveiliging, zoals de General Data Protection Regulation (GDPR) in de Europese Unie.
 5. Fysieke bedreigingen: Dit omvat bedreigingen voor fysieke beveiliging, zoals inbraken of sabotage.

Door middel van het gebruik van beveiligingstools en -technieken, en door het opstellen van incidentresponseplannen, kan een SOC helpen om deze en andere incidenten te voorkomen en te beperken.

SOC Tools

Er zijn veel verschillende beveiligingstools en -technieken die een security operation center (SOC) kan gebruiken om bedreigingen te detecteren en te voorkomen, en om snel te reageren op beveiligingsincidenten als ze zich voordoen.

Een aantal van de tools die een SOC kan gebruiken, zijn:

 1. Intrusion detection en prevention systems (IDPS): Dit zijn tools die worden gebruikt om ongeoorloofde toegang tot een computer- of netwerkbeveiliging te detecteren en te voorkomen.
 2. Vulnerability management tools: Dit zijn tools die worden gebruikt om zwaktes in de beveiliging te identificeren en te corrigeren.
 3. Security information en event management (SIEM) tools: Dit zijn tools die worden gebruikt om beveiligingsgegevens te verzamelen, te analyseren en te rapporteren.
 4. Antivirus- en antimalware-software: Dit zijn tools die worden gebruikt om malware te detecteren en te verwijderen.
 5. Firewalls: Dit zijn tools die worden gebruikt om ongeoorloofde toegang tot een computer- of netwerkbeveiliging te blokkeren.
 6. Identity en access management (IAM) tools: Dit zijn tools die worden gebruikt om toegang tot systemen en gegevens te beheren en te beveiligen.

Niveaus in een Security Operation Center

In een security operation center (SOC) zijn er meestal drie lagen van support, ook wel tiers genoemd. Elke tier heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en taken, en samen werken ze om ervoor te zorgen dat beveiligingsincidenten snel en efficiënt worden opgelost.

 • TIER 1 is de eerste lijn van support en is verantwoordelijk voor het initialiseren van het incidentresponseproces en het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over het incident.
 • TIER 2 is de tweede lijn van support en is verantwoordelijk voor het verder onderzoeken van het incident en het bepalen van de juiste aanpak om het op te lossen.
 • TIER 3 is de derde lijn van support en is verantwoordelijk voor het oplossen van complexe beveiligingsincidenten die niet kunnen worden opgelost door TIER 1 of TIER 2.

Samen vormen de tiers van een SOC een efficiënte manier om beveiligingsincidenten op te lossen en om ervoor te zorgen dat de beveiliging van de organisatie op een hoog niveau blijft.

SOC tiers verantwoordelijkheden
SOC tiers verantwoordelijkheden

TIER 1

TIER 1 is de eerste lijn van support in een security operation center (SOC). Het is de eerste plaats waar beveiligingsincidenten worden gemeld en behandeld. TIER 1-analisten zijn verantwoordelijk voor het initialiseren van het incidentresponseproces en het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over het incident.

De taken van TIER 1-analisten kunnen onder andere omvatten:

 1. Het beantwoorden van telefoontjes en e-mails van gebruikers met beveiligingsproblemen.
 2. Het verzamelen van informatie over het beveiligingsincident, zoals de aard van het incident, de impact ervan en welke systemen of gegevens erbij betrokken zijn.
 3. Het categoriseren van incidenten op basis van ernst en impact.
 4. Het doorverwijzen van incidenten naar de juiste TIER 2- of TIER 3-expert voor verdere behandeling.

TIER 1-analisten spelen een cruciale rol in het incidentresponseproces, omdat ze helpen om de eerste lijn van support te vormen en om ervoor te zorgen dat incidenten snel en efficiënt worden behandeld.

TIER 2

TIER 2 is de tweede lijn van support in een security operation center (SOC). Het is de volgende stap na TIER 1, en is verantwoordelijk voor het verder onderzoeken van beveiligingsincidenten en het bepalen van de juiste aanpak om het incident op te lossen.

De taken van TIER 2-analisten kunnen onder andere omvatten:

 1. Het verzamelen van verdere informatie over het beveiligingsincident en het analyseren van de omvang ervan.
 2. Het bepalen van de oorzaak van het incident en het ontwikkelen van een plan om het op te lossen.
 3. Het uitvoeren van verdere diagnostische tests om het incident te verifiëren en om te bepalen wat er precies is gebeurd.
 4. Het werken met TIER 3-experts om het incident op te lossen en om te voorkomen dat het zich opnieuw voordoet.

TIER 2-analisten spelen een cruciale rol in het incidentresponseproces, omdat ze helpen om de volgende stap te zetten in het oplossen van incidenten en om ervoor te zorgen dat ze worden opgelost op een efficiënte en effectieve manier.

TIER 3

TIER 3 is de derde lijn van support in een security operation center (SOC). Het is de laatste stap in het incidentresponseproces, en is verantwoordelijk voor het oplossen van complexe beveiligingsincidenten die niet kunnen worden opgelost door TIER 1 of TIER 2-analisten.

De taken van TIER 3-experts kunnen onder andere omvatten:

 1. Het oplossen van complexe beveiligingsincidenten die niet kunnen worden opgelost door TIER 1 of TIER 2-analisten.
 2. Het ontwikkelen van oplossingen voor beveiligingsproblemen die zich regelmatig voordoen.
 3. Het uitvoeren van verdere diagnostische tests en het analyseren van gegevens om de oorzaak van het incident te achterhalen.
 4. Het ontwikkelen van preventiemaatregelen om te voorkomen dat het incident zich opnieuw voordoet.
 5. Het werken met andere afdelingen binnen de organisatie om ervoor te zorgen dat beveiligingsproblemen op een efficiënte manier worden opgelost.

SOC Manager

Een security operation center (SOC) manager is verantwoordelijk voor het leiden en beheren van een team van beveiligingsanalisten dat werkt in een SOC. De SOC manager is verantwoordelijk voor het bewaken van de beveiliging van een organisatie en voor het opstellen van incidentresponseplannen.

De taken van een SOC manager kunnen onder andere omvatten:

 1. Het leiden van een team van beveiligingsanalisten en het bepalen van hun taken en verantwoordelijkheden.
 2. Het opstellen en beheren van een budget voor de SOC.
 3. Het bepalen van de beveiligingsbehoeften van de organisatie en het opstellen van beleid en procedures om deze behoeften af te dekken.
 4. Het bewaken van de beveiliging van de organisatie en het detecteren van bedreigingen.
 5. Het opstellen en testen van incidentresponseplannen om te reageren op beveiligingsincidenten als ze zich voordoen.
 6. Het bewaken van beveiligingsstandaarden en het zorgen voor naleving ervan.
 7. Het onderhouden van contacten met andere afdelingen binnen de organisatie en met externe partijen om te zorgen voor een efficiënte afhandeling van beveiligingsincidenten.

Een SOC manager speelt een cruciale rol in het bewaken van de beveiliging van een organisatie en in het opstellen van incidentresponseplannen om te reageren op beveiligingsincidenten.

Procedures zijn belangrijk

Een security operation center (SOC) is verantwoordelijk voor het bewaken van de beveiliging van een organisatie en voor het opstellen van incidentresponseplannen om te reageren op beveiligingsincidenten. Om ervoor te zorgen dat een SOC efficiënt en effectief functioneert, is het belangrijk dat er duidelijke procedures en beleid zijn opgesteld.

Er zijn een aantal procedures die een SOC kan hebben om ervoor te zorgen dat beveiligingsincidenten efficiënt worden opgelost:

Incidentmelding

Er dient een duidelijk proces te zijn voor het melden van beveiligingsincidenten, zodat ze snel kunnen worden opgepakt.

Incident onderzoeken

Bij het onderzoeken van incidenten wordt bepaald hoe ernstig het incident is en wat de volgende stappen zijn om het op te lossen.

Verder zoeken

Na het het eerste onderzoek van het incident wordt er verder onderzoek gedaan om te bepalen wat er precies is gebeurd en hoe het opgelost kan worden.

Incident oplossing

Na het onderzoeken van het incident wordt er een plan opgesteld om het op te lossen. Dit plan dient te worden uitgevoerd door de juiste personen met de juiste vaardigheden.

Incident preventie

Na het oplossen van het incident dient er te worden gekeken naar wat er is gebeurd om te bepalen hoe het in de toekomst kan worden voorkomen.

Tot slot

Het opzetten van een eigen security operation center (SOC) kan een grote uitdaging zijn, maar het kan ook enorme voordelen opleveren voor uw organisatie. Door een eigen SOC te bouwen, kunt u beschikken over een team van beveiligingsanalisten dat continu toeziet op de beveiliging van uw organisatie en dat snel kan reageren op beveiligingsincidenten als ze zich voordoen.

Bij het bouwen van een SOC zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden, zoals het bepalen van de beveiligingsbehoeften van uw organisatie, het opstellen van beleid en procedures, het opzetten van incidentresponseplannen en het kiezen van de juiste beveiligingstools en -technieken. Door goed voorbereid te zijn en door samen te werken met beveiligingsexperts, kunt u een SOC opzetten die voldoet aan de behoeften van uw organisatie en die de beveiliging op een hoog niveau houdt.

Als u succesvol een eigen SOC heeft opgezet, kunt u ervan verzekerd zijn dat uw organisatie beter beschermd is tegen cyberaanvallen en andere bedreigingen. Dit kan u helpen om het vertrouwen van uw klanten en partners te behouden en om de continuïteit van uw bedrijfsprocessen te waarborgen. Door in te zetten op beveiliging kunt u uw organisatie op lange termijn beschermen en het vertrouwen van uw stakeholders behouden.

Meer lezen:

 • https://www.ncsc.nl/onderwerpen/detectie/soc-inrichten
 • https://www.ncsc.nl/documenten/factsheets/2019/juni/01/soc-inrichten