Meteen naar de inhoud

Wat is een CERT?

Een Computer Emergency Response Team (CERT) is een organisatie die is opgericht om incidenten in informatiesystemen te bestrijden. Het CERT werkt samen met organisaties, bedrijven en instellingen om informatie uit te wisselen over computerbeveiligingsproblemen en -incidenten.

Wat doet een CERT allemaal?

 • Een CERT helpt bij het identificeren, onderzoeken en corrigeren van bedreigingen voor een netwerk of computersysteem.
 • CERT binnen een bedrijf biedt ook technische ondersteuning aan gebruikers om te helpen bij het identificeren en oplossen van technische problemen.
 • Het CERT biedt ook informatie en advies over beveiligingsproblemen, waaronder het voorkomen van computervirussen, het verminderen van de kans op datalekken en het opsporen van gevoelige informatie.
 • Een CERT is ook verantwoordelijk voor het monitoren van informatie over beveiligingsincidenten, waaronder computervirussen, malware, gegevensdiefstal en cybercriminaliteit.
 • Het CERT verzamelt informatie over deze incidenten en maakt deze informatie beschikbaar voor bedrijven, overheidsinstanties en andere organisaties om deze te helpen bij het beheren van hun netwerken en computersystemen.
 • Een Computer Emergency Response Team is ook verantwoordelijk voor het verstrekken van technische ondersteuning aan gebruikers bij het oplossen van hun beveiligingsproblemen.
 • Het CERT helpt ook bij het opstellen van beveiligingsrichtlijnen en het implementeren van technologieën om de beveiliging van een netwerk te verbeteren.
 • Een goede CERT biedt ook training en educatie aan gebruikers om ze beter te laten begrijpen hoe ze hun netwerken en computersystemen kunnen beveiligen. Door gebruikers te helpen bij het begrijpen van de risico’s van informatiebeveiliging kunnen ze deze risico’s helpen verminderen.

Het NCSC

Het Nederlandse Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid om de digitale veiligheid van Nederland te verbeteren en te versterken. Het NCSC is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten (AIVD, MIVD) en de Nederlandse politie.

Het NCSC heeft als missie het waarborgen van de digitale veiligheid van Nederland en het beschermen van de informatie waarmee individuen, organisaties en overheden hun bezit en activiteiten beschermen. Het NCSC bewaakt de digitale veiligheid van de Nederlandse burgers, bedrijven en instellingen door de detectie, preventie en bestrijding van cyberaanvallen.

Het biedt ook voorlichting en advies over te nemen maatregelen om cyberaanvallen te voorkomen. Het NCSC heeft verschillende taken, waaronder het monitoren van cyberdreigingen, het beoordelen van cyberaanvallen, het adviseren van bedrijven, instellingen en overheden op het gebied van digitale beveiliging en het ondersteunen van de Nederlandse politie bij het opsporen van cybercriminaliteit.

Het NCSC is een belangrijke speler in de Nederlandse digitale veiligheidscultuur en speelt een essentiële rol bij het creëren van een veilige en betrouwbare digitale omgeving in Nederland. Door de duidelijke doelstellingen, de samenwerking met de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de ondersteuning van de politie, is het NCSC een belangrijk onderdeel van de Nederlandse cyberveiligheid.

Verschillende soorten CERTs

CERTs werken vaak samen met andere organisaties om ervoor te zorgen dat computerproblemen zo snel mogelijk worden opgelost en om te helpen voorkomen dat ze zich weer voordoen.

Er zijn verschillende soorten CERTs, zoals:

 • Nationale CERTs: deze zijn vaak verbonden aan een specifiek land en richten zich op problemen die specifiek zijn voor dat land.
 • Internationale CERTs: deze richten zich op problemen die zich voordoen op wereldwijd niveau en werken samen met nationale CERTs om problemen op te lossen.
 • Bedrijfs-CERTs: deze richten zich op problemen binnen een specifiek bedrijf of organisatie en werken samen met andere teams om problemen op te lossen.

CERTs spelen een belangrijke rol in het oplossen van computerproblemen en het verminderen van de impact daarvan. Ze werken vaak samen met andere organisaties om ervoor te zorgen dat problemen zo snel mogelijk worden opgelost en om te helpen voorkomen dat ze zich weer voordoen.