Persoonsgegevens: Wat Zijn Ze en Waarom Zijn Ze Belangrijk?

Persoonsgegevens vormen een essentieel aspect van onze digitale samenleving en worden beschermd door wetgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Maar wat zijn persoonsgegevens precies? In dit artikel leggen we uit wat persoonsgegevens zijn, waarom ze belangrijk zijn, en hoe ze worden beschermd.

Wat Zijn Persoonsgegevens?

De AVG definieert persoonsgegevens als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.” Met andere woorden, het betreft informatie die direct over iemand gaat of informatie die, in combinatie met andere gegevens, naar een specifieke persoon te herleiden is.

Voorbeelden van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen diverse vormen aannemen. Enkele voorbeelden zijn:

 1. Basisinformatie: Dit omvat iemands naam, adres, telefoonnummer en pasfoto. Dit zijn direct herleidbare gegevens.
 2. Online Activiteiten: Wat iemand online koopt, welke websites hij bezoekt, of zelfs de IP-adressen die aan iemands online activiteiten zijn gekoppeld, vallen onder persoonsgegevens.
 3. Medische Gegevens: Informatie over gezondheid, zoals allergieën, is bijzonder gevoelig en wordt als persoonsgegevens beschouwd.
 4. Beeldmateriaal: Beelden van bewakingscamera’s waarop iemand herkenbaar is, worden ook als persoonsgegevens aangemerkt.

Bijzondere Persoonsgegevens

De AVG maakt onderscheid tussen gewone persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens, die extra bescherming genieten. Bijzondere persoonsgegevens omvatten:

 1. Ras of Etnische Afkomst
 2. Politieke Opvattingen
 3. Religieuze of Levensbeschouwelijke Overtuigingen
 4. Lidmaatschap van een Vakvereniging
 5. Gezondheidsinformatie
 6. Seksuele Gedrag of Seksuele Gerichtheid
 7. Genetische Gegevens
 8. Biometrische Gegevens

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in de meeste gevallen verboden, tenzij er een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Bescherming van Persoonsgegevens

De bescherming van persoonsgegevens is van groot belang en wordt ondersteund door verschillende wetten en verdragen.

Deze bescherming is gebaseerd op grondrechten, zoals vastgelegd in de Grondwet, het Europees Verdrag inzake de rechten van de mens (EVRM), het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR).

In Nederland wordt de bescherming van persoonsgegevens geregeld door de AVG en de UAVG (Uitvoeringswet AVG).

Conclusie

Persoonsgegevens zijn een essentieel onderdeel van onze digitale samenleving, en het is van cruciaal belang om ze te beschermen. De AVG en verwante wetten zijn opgezet om de privacy van individuen te waarborgen en ervoor te zorgen dat persoonsgegevens met de nodige zorgvuldigheid worden behandeld. Het begrijpen van persoonsgegevens en hun bescherming is essentieel voor zowel individuen als organisaties.


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *